Categorie Actuele nieuwsberichten

Omgevingswet primeur voor IDgis

Natura_2000_aanwijzingsbesluit_Drents-Friese_Wold_en_Leggelderveld.png
IDgis heeft in samenwerking met het Service Team Rijk en LNV als eerste leverancier een definitief besluit met kennisgeving aangeboden via het bronhouderkoppelvlak aan de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen) en volledig geautomatiseerd verwerkt in de keten van het DSO (Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet).

IDgis behaalt basischeck DSO

IDgis behaalt basischeck DSO

IDgis is partner voor BZK bij het aanleveren van alle Natura 2000 besluiten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Basischecks zijn bedoeld om vast te stellen welke varianten van een regeling door de leverancier succesvol in de landelijke voorziening kunnen…