Projecten

IDgis werkt graag op projectbasis. Gebruikmakend van onze specifieke kennis en state-of-the art (Open Source) software, kunnen wij maatwerk leveren. IDgis beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk en is tevens regelmatig partner in project-consortia. Onze projectaanpak kenmerkt zich door een iteratieve werkwijze, waarbij we tussenresultaten regelmatig terugkoppelen met onze klant. Ons streven is een zo efficiënt mogelijk ontwikkelproces, met zo groot mogelijke waarde voor u als klant. Agile en Lean zijn de methodes waar wij onze werkwijze op baseren.

Voorbeelden

logo rdw

IDgis levert INSPIRE services voor de RDW

IDgis heeft de INSPIRE conforme download- en viewservice van de Dienst Wegverkeer (RDW) geleverd. Met deze INSPIRE services voldoet de RDW als bronhouder van de data voor transportbeperkingen niet alleen aan de EU richtlijnen, maar wordt de data ook beter

Lees verder »
IHW Strip 1 uniforme data

Review Logisch Model

IDgis heeft voor het Informatiehuis Water een review uitgevoerd van het logisch model voor het waterkwaliteitsportaal. IDgis had in eerdere projecten (zoals het zwemwaterregister) al laten zien goed raad te weten met logische modellen.  “Er zijn niet veel mensen die modellen

Lees verder »
zwemwaterregister locatie

Zwemwaterregister

IDgis heeft in een kort tijdsbestek van 2 maanden de administratie- en viewer-software achter www.zwemwater.nl gebouwd. De vernieuwde site van www.zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken in Nederland. Alle beheerders van zwemwaterlocaties in Nederland kunnen nu met de overzichtelijke beheermodule

Lees verder »