Nieuws

Natura_2000_aanwijzingsbesluit_Drents-Friese_Wold_en_Leggelderveld.png

Omgevingswet primeur voor IDgis

Afbeelding: Natura 2000 aanwijzingsbesluit Drents-Friese Wold & Leggelderveld in het DSO. IDgis heeft in samenwerking met het Service Team Rijk en LNV als eerste leverancier een definitief besluit met kennisgeving aangeboden via het bronhouderkoppelvlak aan de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen) en volledig geautomatiseerd verwerkt in de keten van

Lees verder »
Natura 2000 gebied getoond in PlanoView

Eigen omgevingsdocumenten viewer voor bevoegd gezagen

Met de omgevingsdocumenten viewer PlanoView kunt omgevingsplannen, omgevingsvisies en omgevingsverordeningen online delen en doelgericht intern en publiek communiceren. PlanoView  is door intensieve samenwerking met 4 provincies tot stand gekomen. Vanuit maandelijkse gebruikersbijeenkomsten met de 4 provincies worden samen onderbouwde keuzes gemaakt voor doorontwikkelingen die echt waarde toevoegen. Of het nu

Lees verder »
IDgis behaalt basischeck DSO

IDgis behaalt basischeck DSO

IDgis is partner voor BZK bij het aanleveren van alle Natura 2000 besluiten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Basischecks zijn bedoeld om vast te stellen welke varianten van een regeling door de leverancier succesvol in de landelijke voorziening kunnen worden geladen.   Kevin van den Bosch van IDgis heeft het

Lees verder »
logo s almelo oldenzaal noaberkracht

GemeenteDSO raakt op stoom

IDgis heeft het GemeenteDSO traject bij Noaberkracht succesvol afgerond en het traject bij Venray en Oldenzaal is gestart. In een aantal korte sprints heeft Noaberkracht een start-omgevingsplan gemaakt en zich hiermee de werkwijze eigen gemaakt om het omgevingsplan verder uit te bouwen.  Luc Molendijk van Noaberkracht verwoordt het zo: “De

Lees verder »