Eigen omgevingsdocumenten viewer voor bevoegd gezagen

Met de omgevingsdocumenten viewer PlanoView kunt omgevingsplannen, omgevingsvisies en omgevingsverordeningen online delen en doelgericht intern en publiek communiceren. PlanoView  is door intensieve samenwerking met 4 provincies tot stand gekomen. Vanuit maandelijkse gebruikersbijeenkomsten met de 4 provincies worden samen onderbouwde keuzes gemaakt voor doorontwikkelingen die echt waarde toevoegen.

Of het nu provincies zijn, het Rijk, waterschappen of gemeenten, bij het hele traject van beleid tot plan en publicatie in het DSO is er de behoefte om binnen de eigen organisatie plannen of concepten van plannen te bekijken, versies te vergelijken, te becommentariëren en te delen met afdelingen en stakeholders. De PlanoView oplossing dekt het hele traject van besluitvorming af, met de nodige voordelen. Zo kun je (concept)plannen publiek delen of alleen met bepaalde gebruikers binnen een beveiligde omgeving.  Ook zie je in de overzichtelijke viewer welke gebieden bij de regels horen en omgekeerd kun je eenvoudig checken welke regels op een bepaalde locatie gelden.

Om snel wegwijs te worden in een plan biedt PlanoView filtermogelijkheden op woorden in de tekst, op kenmerken/annotaties van tekstdelen en op locatie. Het delen van deze informatie, gaat moeiteloos via de deelknop. Als bevoegd gezag kan je bovendien beleid in de viewer toelichten of verduidelijken door het toevoegen van eigen kaartlagen. En er komt tijdwinst bij. Niet alleen zijn toegevoegde plannen in PlanoView 2.0 binnen enkele minuten beschikbaar, maar de viewer werkt sowieso prettig snel.

Natura 2000 gebied getoond in PlanoView