Mijlpaal: Natura 2000-besluiten op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

IDgis heeft als eerste leverancier succesvol een groot aantal besluiten (158 Natura 2000-besluiten en 13 Toegang Beperkende Besluiten) in de productieomgeving van het DSO geladen. Een mooie mijlpaal voor IDgis, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), RvO en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Deze prestatie was niet alleen mogelijk door de gedegen materiekennis van IDgis met betrekking tot de standaarden (STOP/TPOD Natura 2000), maar evenzo door de gekozen aanpak en de omgevingsdocumenten software van IDgis. Bij dit werkproces is zeer vlot en succesvol samengewerkt met het multidisciplinaire projectteam van het het Rijk LNV/EZK, RvO, BZK het Serviceteam Rijk LNV, Geonovum, KOOP en het DSO.

Natura 2000 gebieden
De website Natura2000.nl biedt een mooi overzicht van alle Natura 2000 gebieden in Nederland. Via het DSO zijn alle Natura 2000-besluiten individueel en interactief te raadplegen.

Snelle iteraties door OD-software

LNV heeft de Natura 2000-besluiten die beschikbaar waren in Word – eenvoudig kunnen overzetten in de IDgis applicatie OD-tekst. OD-tekst is feitelijk Word, verrijkt met een speciaal ontwikkeld Omgevingswet menu, met de juiste profielen en extra mogelijkheden, zoals het toevoegen van annotaties. Het door IDgis aangeleverde Word template bevat het speciaal voor Natura 2000-besluiten ontwikkelde Word opmaakprofiel, zodat de teksten die in OD-tekst worden gemaakt (of gezet), automatisch voldoen aan de STOP/TPOD standaard. Tijdens het maken van het document is de ingebouwde validatie essentieel. De gebruiker ziet met één druk op de knop waar eventuele verbeteringen nodig zijn, inclusief een aanwijzing hoe de verbetering door te voeren.

"IDgis heeft in korte tijd succesvol een prachtig resultaat neergezet. Een resultaat om trots op te zijn zeker in de dynamische omgeving van implementatie van de Omgevingswet waarbij veel nog in beweging is. Dit resultaat is niet alleen te danken aan de deskundigheid van de betrokken medewerkers maar ook de klantgerichtheid van de leverancier. IDgis is sterk in samenwerken, heeft een constructieve houding bij lastige vraagstukken en komt met praktische oplossingsrichtingen voor de opdrachtgever, kortom een prettige partner om mee te werken."

Snelle controles via de IDgis preview omgeving

Een volgende stap in het proces, was het controleren van het besluit in een viewer. Omdat de hele werkwijze nieuw is voor alle partijen gold hier: “Eerst zien dan geloven”. Deze controle zou je kunnen doen na laden in de pre-omgeving van het DSO met de daar beschikbare viewer. Maar dit heeft een aantal bezwaren. Controle in de DSO-omgeving kan pas een dag na uploaden plaatsvinden en het DSO is zelf ook nog in ontwikkeling; er zijn nog kinderziektes, bugs. Dit kan het beeld op controle van de content mogelijk vertroebelen; zitten de fouten in het onjuist aanleveren van de content of ligt het aan de techniek? Om die reden is ervoor gekozen om vooraf – via het systeem van IDgis PlanoView – een 100% controle uit te voeren op de inhoud (tekst, kaart en annotatie) en alleen steekproefsgewijs besluiten eerst te laden in de pre-omgeving van het DSO.

Deze aanpak heeft goed gewerkt. Door deze werkwijze konden snelle iteraties/correcties worden gemaakt. Bijna alle inhoudelijke fouten in de content zijn al voor het laden in het DSO gecorrigeerd. Dit heeft aanzienlijk veel doorlooptijd bespaard. Uit een laatste controle van de content in het DSO zelf bleek dat slechts enkele geringe inhoudelijke tekortkomingen nog  hoefden  worden verholpen.

Trots op het resultaat en de samenwerking

Wij zijn trots op het resultaat om 171 Natura 2000 besluiten succesvol te hebben geladen in het DSO. Een primeur. Dit was niet zo snel gelukt, zonder de soepele samenwerking met de klant; dus complimenten voor RvO, LNV/EZK, BZK het service team Rijk, het DSO en KOOP. En onze OD-software-stack (OD-tekst, de converter voor het omzetten naar STOP/TPOD en PlanoView) heeft zich in de praktijk maar weer eens bewezen. IDgis heeft bovendien zicht op een vervolg: daadwerkelijk ook een bekendmaking kunnen doen via STOP TPOD Natura 2000 van nieuwe en gewijzigde besluiten en het verwerken van wijzigingen op de productie DSO. Een nieuwe uitdaging, die wij graag samen met de klant weer aangaan. Wij zijn er klaar voor!
"We hebben de samenwerking met IDgis als superpositief ervaren. Ze waren altijd snel, duidelijk met terugkoppelen en alles in klinkklare taal. Dat was heel prettig."
Natura2000 PlanoView
DSOpreomgeving Natura2000