Categorie Projecten

IDgis levert INSPIRE services voor de RDW

logo rdw

IDgis heeft de INSPIRE conforme download- en viewservice van de Dienst Wegverkeer (RDW) geleverd. Met deze INSPIRE services voldoet de RDW als bronhouder van de data voor transportbeperkingen niet alleen aan de EU richtlijnen, maar wordt de data ook beter…

Review Logisch Model

IHW Strip 1 uniforme data

IDgis heeft voor het Informatiehuis Water een review uitgevoerd van het logisch model voor het waterkwaliteitsportaal. IDgis had in eerdere projecten (zoals het zwemwaterregister) al laten zien goed raad te weten met logische modellen.  “Er zijn niet veel mensen die modellen…

Zwemwaterregister

zwemwaterregister locatie

IDgis heeft in een kort tijdsbestek van 2 maanden de administratie- en viewer-software achter www.zwemwater.nl gebouwd. De vernieuwde site van www.zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken in Nederland. Alle beheerders van zwemwaterlocaties in Nederland kunnen nu met de overzichtelijke beheermodule…