Omgevingswet primeur voor IDgis

IDgis heeft in samenwerking met het Service Team Rijk en LNV als eerste leverancier een definitief besluit met kennisgeving aangeboden via het bronhouderkoppelvlak aan de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen) en volledig geautomatiseerd verwerkt in de keten van het DSO (Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet).
Afbeelding: Natura 2000 aanwijzingsbesluit Drents-Friese Wold & Leggelderveld in het DSO.

IDgis heeft in samenwerking met het Service Team Rijk en LNV als eerste leverancier een definitief besluit met kennisgeving aangeboden via het bronhouderkoppelvlak aan de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen) en volledig geautomatiseerd verwerkt in de keten van het DSO (Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet). Ondanks dat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, is dit besluit bekend gemaakt op de manier waarop straks alle besluiten onder de Omgevingswet gepubliceerd zullen worden.

Niet meer puzzelen

Het besluit betreft de wijziging van het Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld van 30 november 2022. Initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen voortaan in het Omgevingsloket precies zien wat de laatste stand van zaken is rondom de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied. Alle informatie hierover staat bij elkaar in het DSO. Ook de kaartlocaties bij de betreffende artikelen zijn makkelijk te vinden en andersom zijn de artikelen te vinden door te klikken in het kaartbeeld. Het is daarom niet meer nodig eerdere wijzigingen en besluiten over het onderwerp op verschillende plekken bij elkaar te zoeken en te puzzelen wat de actuele situatie is.

Nauwe samenwerking

Deze prestatie is het resultaat van een intensief traject waarbij IDgis met opdrachtgever BZK nauw heeft samengewerkt in een interdisciplinair team met IT-deskundigen, juristen en beleidsmedewerkers van LNV, EZK, RVO, maar ook Geonovum, KOOP en DSO.

Ten aanzien van het maken van de content vertelt Kevin van den Bosch van IDgis: “Voordat we de officiële publicatie in de productieomgeving van het DSO konden starten, hebben we samen met het team een aantal iteratieslagen doorlopen. Dit gaf ook de juristen een goed beeld in hoe de content op de nieuwe manier gepubliceerd zou worden. Daarbij speelde niet alleen onze Word-oplossing (OD-tekst) om omgevingsdocumenten te maken een cruciale rol, maar ook PlanoView om het besluit á la minute te kunnen controleren. Vervolgens is het besluit in Word met annotaties geconverteerd naar de standaard STOP/TPOD. Dit resultaat is geladen in de pre-omgeving van het DSO voor drukproefcontrole. Om een en ander mogelijk te maken heeft IDgis de bijbehorende basischecks gehaald, zoals voor het publiceren van een initieel besluit, maar ook voor het muteren met tekstvervanging. Uiteindelijk was het een druk op de knop om het besluit in de productieomgeving via de digikoppeling van IDgis met LVBB te publiceren.”

Bekijk het N2000 Drents-Friese Wold & Leggelderveld in de DSO viewer.