Open Standaarden

IDgis is ondertekenaar van het Leveranciersmanifest Open Standaarden, houdt zich aan de Open GIS standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC) en conformeert zich aan de Geo-standaarden van GeoNovum.

Leveranciers Manifest Open Standaarden

Een open afspraak over digitale gegevens uitwisselingHet Manifest Open Standaarden is opgesteld door een groep leveranciers met ondersteuning van het Bureau Forum Standaardisatie. Inmiddels heeft een flink aantal leveranciers, waaronder IDgis het manifest ondertekend. Onderdeel van het manifest is dat de leveranciers op haar website specificeert aan welke standaarden zij zich conformeert. IDgis conformeert zich aan alle voor haar werkgebied relevante standaarden, zoals opgesteld door het college standaardisatie.

Dit betekent onder andere dat IDgis software ontwikkelt die geschikt is voor meerdere hardware platforms, operating systems en internet browsers. Daarnaast stemt IDgis in met de controlemechanismen van het College Standaardisatie ter bevordering van de transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid van de software.

Bovendien zal IDgis zich inzetten voor het hergebruik van data en archivering van digitale gegevens ter bevordering van de digitale duurzaamheid.

Verplichte en gangbare standaarden

IDgis hanteert de lijst met verplichte en gangbare open standaarden.

Binnen onze expertise gaat het wat betreft de verplichte open standaarden met name om:

  • Geostandaarden (zie ook GeoNovum: Geo-standaarden)
  • IPv6 en IPv4. (Alle door ons gehoste services voldoen hieraan.)
  • SAML
  • SKOS
  • Webrichtlijnen

GeoNovum: Geo-standaarden

check

IDgis conformeert zich ook aan de standaarden, die ontwikkeld of geïnitieerd zijn door GeoNovum. Deze standaarden zijn specifiek gericht op de uitwisseling van geo-informatie en vormen vaak een verbijzondering van de standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC). 

Dit betekent dat IDgis werkt met onder andere de volgende OGC standaarden:

Bekijk: Geonovum: standaarden 

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

Herman Assink Directeur IDgis BV