Wie zijn wij?

IDgis is een advies- en ontwikkelingsbureau op het gebied van geografische informatie systemen (GIS). U kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij analyse, ontwerp en bouw van systemen voor het optimaal beheren, ontsluiten en weergeven van ruimtelijke data. Wij zijn gespecialiseerd in Open Source software.

TabletPerspectiefSamengesteld 600px

 

Team van specialisten

IDgis bestaat uit een team van specialisten op het gebied van GIS, internet- en databasetechnologie. Nauwe samenwerking met eindgebruikers en een iteratieve werkwijze zien we als noodzakelijk voor succes.

Meerwaarde voor u als klant

IDgis staat voor infrastructurele (I) en doelgerichte (D) oplossingen. Infrastructureel  is synoniem voor duurzame en eenvoudig te onderhouden producten. Doelgericht, omdat wij gaan voor oplossingen die optimaal aansluiten op de werkprocessen van uw organisatie. Ons streven is een zo efficiënt mogelijk ontwikkelproces, met zo groot mogelijke waarde voor u als klant. Agile en Lean zijn de methodes waar wij onze werkwijze op baseren.

"De samenwerking met IDgis is prima. Dit is geen verrassing want we hebben eerder met IDgis samengewerkt. Jullie denken heel goed mee binnen de mogelijkheden."

Open Source specialist

IDgis ontwikkelt GIS systemen, die bij voorkeur als Open Source Software worden aangeboden. IDgis ontwikkelt eigen (open source) producten zoals PlanoView, Geoide en DynaCAP, ontwikkelt mee aan Open Source projecten en voert maatwerk opdrachten uit. Tot onze klanten behoren voornamelijk overheidsorganisaties zoals provincies, gemeenten, Landschappen, regionale uitvoeringsdiensten, politie en rijksoverheid. IDgis participeert ook regelmatig als specialistische partner bij grootschalige ICT projecten.

Voor organisaties met ruimtelijke data

IDgis levert voornamelijk aan overheid, semi-overheid en andere organisaties met eigen ruimtelijke data.

Tot onze opdrachtgevers behoren:

  • Ministerie I&M
  • Ministerie EL&I
  • Provincies Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Limburg, Noord-Holland, Flevoland, Groningen
  • GBO-Provincies/Bij12
  • Omgevingsdienst regio Utrecht
  • Politie: o.a. Noord-Oost Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Friesland, IJsselland
  • Diverse gemeenten
  • Diverse Landschappen
  • e.a.
"IDgis heeft in korte tijd succesvol een prachtig resultaat neergezet. Een resultaat om trots op te zijn zeker in de dynamische omgeving van implementatie van de Omgevingswet waarbij veel nog in beweging is. Dit resultaat is niet alleen te danken aan de deskundigheid van de betrokken medewerkers maar ook de klantgerichtheid van de leverancier. IDgis is sterk in samenwerken, heeft een constructieve houding bij lastige vraagstukken en komt met praktische oplossingsrichtingen voor de opdrachtgever, kortom een prettige partner om mee te werken."

Neem contact op!