Open Source GIS: een goed en voordelig alternatief

Ook als GIS al in een organisatie is ingebed, kan het interessant zijn om bestaande GIS oplossingen te vervangen of uit te breiden met open source GIS, bijvoorbeeld om hoge licentiekosten te vermijden of om er kwalitatief meer uit te halen.

Wat is Open Source software?

Open Source SoftwareSoftware is Open Source software als de broncode publiek beschikbaar is gesteld. Dit in tegenstelling tot Closed Source software, waarbij de broncode vaak alleen toegankelijk is voor de maker/leverancier zelf. Bij open source software kan iedereen de code inzien en aanpassen. Een opdrachtgever is daardoor niet gebonden aan de software leverancier voor aanbrengen van wijzigingen en verbeteringen. Bovendien kan een ontwikkelaar beter aansluiten op de software als hij de broncode in kan zien. Als open source software wordt ondersteund door een community, dan levert dit nog meer voordelen op. Er vindt bij een actieve community voortdurende verbetering plaats van de programmatuur.

Voordelen

Open Source heeft niet voor niets de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De voordelen die worden ervaren zijn:

  • betere kwaliteit
  • hogere betrouwbaarheid
  • meer flexibiliteit
  • lagere kosten
  • geen gedwongen afhankelijkheid van leverancier (vendor lock-in)

Voor- en nadelen van Open Source software (Wikipedia) 

Vrije software

In de praktijk is veel open source software tevens vrije software (FOSS: Free Open Source Software). Naast het open source karakter voorziet de licentie van vrije software in de vrijheid om het programma voor elk doel te gebruiken, het te verspreiden en te verbeteren. Door deze vrijheden is vrije software in de praktijk vaak zonder licentiekosten, maar dit is niet per definitie zo.  

Over vrije en open source software (Wikipedia)

Licenties

De meeste vrije Open Source software wordt verspreid onder de GNU General Public License (Wikipedia). 

Open Standaarden

Direct gerelateerd aan open software zijn open standaarden. Open standaarden betekent dat de specificaties waaraan de software moet voldoen publiek beschikbaar zijn. Open standaarden maakt het mogelijk om software van verschillende ontwikkelaars/partijen naadloos op elkaar aan te laten aansluiten. In Nederland is de overheid sinds 2006 overgegaan op open software en open standaarden. IDgis is ondertekenaar van het Leveranciersmanifest Open Standaarden, houdt zich aan de Open GIS standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC) en conformeert zich aan de Geo-standaarden van GeoNovum. > Lees meer over IDgis en open standaarden.

Open Standards Requirements for Software (The Open Source Initiative)

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u meer weten over IDgis en wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink

Herman Assink Directeur IDgis BV