IDgis levert INSPIRE services voor de RDW


IDgis heeft de INSPIRE conforme download- en viewservice van de Dienst Wegverkeer (RDW) geleverd. Met deze INSPIRE services voldoet de RDW als bronhouder van de data voor transportbeperkingen niet alleen aan de EU richtlijnen, maar wordt de data ook beter benut. IDgis verzorgt tevens de hosting conform de strenge INSPIRE Quality of Service eisen.

Open Data beter benutten

Bert de Rooij, Manager Ontheffingen bij de RDW en nauw betrokken bij het project, is enthousiast over de aanpak van IDgis. “Super praktisch. Geen dikke pakken papier, een partner die weet waar het over gaat, van te voren heeft nagedacht en waarbij we over de schouder mee konden kijken en meedenken. Met dit product voldoen we niet alleen aan de wettelijke verplichting (INSPIRE Annex I – Vervoersnetwerken – Vehicle Restrictions), maar dragen we ook bij aan het beter benutten van open data. De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden door kaartleveranciers en natuurlijk de transportsector zelf. Het is van belang om te weten dat alleen een echte ontheffing de enige juiste en meest veilige manier is om een exceptioneel transport uit te voeren.”

rdw inspire view

Betrouwbare actuele gegevens

De services, die via het Nationaal Georegister (NGR) opvraagbaar zijn, bieden de gebruiker overzichtelijk de wegvakken waar beperkingen gelden wat betreft onder andere de doorrijhoogte, breedte en toegestane massa, op basis waarvan ontheffingen kunnen worden aangevraagd. Al deze informatie is onder andere belangrijk voor de transportsector, waarbij het vooral aankomt op betrouwbare, actuele gegevens die altijd beschikbaar zijn. “Bij ons zijn 3 á 4 collega’s dagelijks bezig met het invoeren van gegevens” aldus Bert de Rooij, “dus er vinden dagelijks mutaties plaats van de brondata”. Elke nacht vindt daarom een automatische update plaats van de services, zodat de gegevens die worden geleverd altijd actueel zijn. IDgis voldoet aan de strenge INSPIRE Quality of Service eisen door gebruik te maken van een slimme combinatie van Open Source software componenten, die zijn samen gebracht in een robuuste software container, waardoor deze zonder problemen is te installeren op andere systemen. De services worden bovendien continu gemonitord, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden opgevangen.

Dataharmonisatie zonder gedoe

IDgis heeft de data tevens geharmoniseerd conform het INSPIRE thema RestrictionForVehicles. Deze harmonisatie vindt volledig automatisch plaats met behulp van hale (zie wetransfer.to), waardoor het geen invloed heeft op het huidige werkproces bij de RDW en geen impact heeft op bestaande systemen.

Meer informatie

De service URL’s kunt u vinden via Het Nationaal Georegister
Ga naar de View Service
Ga naar de Download Service

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

Herman Assink Directeur IDgis BV