Review Logisch Model

informatiehuis waterIDgis heeft voor het Informatiehuis Water een review uitgevoerd van het logisch model voor het waterkwaliteitsportaal. IDgis had in eerdere projecten (zoals het zwemwaterregister) al laten zien goed raad te weten met logische modellen. 

“Er zijn niet veel mensen die modellen én goed kunnen lezen én de abstractie kunnen vertalen naar een bouwbaar fysiek model.”

De review betrof het toetsen aan de Nederlandse en internationale standaarden zoals INSPIRE en ISO. Vervolgens heeft IDgis het logisch model (bestaande uit ca. 250 entiteit typen) vertaald naar een bruikbare tabellenstructuur. Na de bouw heeft IDgis nogmaals een check uitgevoerd om vast te stellen of de implementatie op de juiste wijze (consistent, eenduidig en uniform) was uitgevoerd. Op details na, is het door IDgis voorgestelde model 1 op 1 overgenomen en geïmplementeerd. 

Dit project laat goed zien dat IDgis vertrouwd is met complexe structuren en de materie kan en wil begrijpen om tot juiste ontwerpbeslissingen te  komen.

IHW Strip 1 uniforme data

Bron: Informatiehuis Water

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

Herman Assink Directeur IDgis BV