Zwemwaterregister

IDgis heeft in een kort tijdsbestek van 2 maanden de administratie- en viewer-software achter www.zwemwater.nl gebouwd. De vernieuwde site van www.zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken in Nederland. Alle beheerders van zwemwaterlocaties in Nederland kunnen nu met de overzichtelijke beheermodule actuele informatie opvragen en beheren. zwemwaterregister locatie

Administratie en kaart

Administratie en kaart zijn geïntegreerd. Dit komt ook tot uiting in het invoerscherm waarbij rechts de administratieve gegevens staan en links de bijbehorende kaart. De kaartbediening is intuïtief á la Google Maps. De beheerder heeft de beschikking over edit knoppen om geometrieën toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Geavanceerde autorisatie

Beheerders krijgen rollen toebedeeld afhankelijk van het type gebruik. De autorisatie van beheerders voor het wijzigen van gegevens is niet alleen per provincie georganiseerd, maar tevens over subsets van data. Voordat een beheerder de data kan wijzigen vindt er een controle plaats van de gegevens aan de hand van een aantal voorwaarden. Wijzigingen worden pas verwerkt als aan deze zogenaamde constraints is voldaan.

Synchronisatie

Dagelijkse synchronisatie met de ruim 50 aquo domeintabellen (www.aquo.nl) zorgt ervoor dat beheerders altijd werken met de meest recente domeingegevens. Deze synchronisatie is ook handmatig te starten. De beheerder voegt eenvoudig zijn monsterresultaten toe aan het register. Het oordeel van de beheerder over de zwemwaterkwaliteit – gebaseerd op de actuele monstergegevens – is voor het publiek direct zichtbaar op de website.zwemwaterregister

Open Source

De software is gebaseerd op OpenLayers en Dojo Javascript Toolkit. De  WMS en WFS services zijn gebouwd met deegree. De software is open Source, zodat geen licentie kosten hoeven te worden betaald. De applicatie is geschikt voor mobiel gebruik en voldoet aan hoge performance en beschikbaarheidseisen. IDgis heeft als onderaannemer van Vicrea  de “achterkant”  ontwikkeld. Zwemwater.nl is een initiatief van IPO, Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat.zwemwater

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met  Reijer Copier (IDgis) of met Bij12 (GBO Provincies)
Reijer Copier