GeoPublisher


InSamenwerkingMetOverijssel

Is het publiceren van GEO-data op dit moment voor uw organisatie een complex en arbeidsintensief proces?
Heeft uw organisatie moeite om de GEO-data eenvoudig naar externe bronhouders toegankelijk te maken en up-to-date te houden? Zoekt u een oplossing om bijvoorbeeld data uit shapefiles via het web als WMS en WFS services te ontsluiten?

Met GeoPublisher is uw workflow overzichtelijk en foutloos.

Interne medewerkers, ketenpartners en publiek hebben snelle en betrouwbare toegang tot actuele informatie, zodat uw data optimaal wordt benut. GeoPublisher is daarmee interessant voor elke organisatie met eigen ruimtelijke data, zoals provincies, gemeenten, waterschappen.

GeoPublisherSchemaPLUS

Data in de cloud, actueel en veilig

De GeoPublisher is een publicatie-omgeving in de cloud die op initiatief van de bronhouder de data ophaalt uit de database (bijvoorbeeld Oracle) of via GeoDropIn en opslaat in een PostgreSQL database voor publicatie. U bepaalt zelf welke data overgezet moet worden en of deze voor iedereen of voor een selecte groep gebruikers toegankelijk moet zijn. Actualisatie van data verloopt automatisch via een versleutelde verbinding op initiatief van de bron, zodat het onmogelijk is om via deze verbinding in uw omgeving binnen te dringen.

 • zelf bepalen wat u publiceert
 • sluit aan op bestaande databases
 • data blijft bij de bron
 • versleutelde data-overdracht

Eenvoudige workflow

De workflow blinkt uit in eenvoud. Eerst meldt de beheerder de dataset aan bij de GeoPublisher. Dit kan de dataset zijn “as is” of gecombineerd met een filter om alleen bepaalde velden uit de dataset te gebruiken.  De data kan ook automatisch geografisch worden begrensd, bijvoorbeeld om landelijke data te beperken tot de provinciegrenzen. De beheerder voegt een eigen gemaakte stijl toe (met bijvoorbeeld ArcGIS of QGIS) of gebruikt een default stijl. De data is vervolgens als preview zichtbaar in de niet publiekelijk toegankelijke “staging-omgeving”. Is het resultaat naar wens dan kan de beheerder via enkele klikken de data daadwerkelijk publiceren, waarmee de data beschikbaar is via de WMS en WFS.

In handomdraai GIS bestanden publiceren via GeoDropIn

GeoPublisher met GeoDropInGeoPublisher kan ook worden gebruikt zonder dat u een eigen database nodig heeft. In een mum van tijd is uw ruimtelijke data uit shapefiles beschikbaar via professionele WMS en WFS web services. Via de GeoDropIn komt uw data in de uw cloud database te staan van GeoPublisher. Vervolgens maakt u via de beheerinterface een dataset aan, u creëert uw WMS kaartlaag en kiest een opmaak (style). Daarna klikt u op “publiceren”, waarna GeoPublisher de data ontsluit via de snelle, professionele WMS en WFS services. Met behulp van de URL’s van de betreffende services heeft u uw data direct beschikbaar voor gebruik in uw favoriete viewer of andere applicatie. De services voldoen allen aan hoge performance en beschikbaarheidseisen.

Gebruiksvriendelijke serviceconfiguratie

GeoPublisher is voorzien van een gebruiksvriendelijke interface voor het configureren van WMS- en WFS-lagen en tiling. GeoPublsiher integreert met elke service oplossing zoal GeoServer, MapServer, deegree enz. Het configureren is echter aanzienlijk eenvoudiger, doordat alleen de meest noodzakelijk eigenschappen ingesteld hoeven te worden. Voor andere eigenschappen worden op de klant afgestemde defaults gebruikt. Voor het stijlen van lagen kunt u gebruik maken van default stijlen of eigen gemaakte stijlen met bijvoorbeeld ArcGIS of QGIS.

 • publicatieproces grotendeels geautomatiseerd
 • beheer via intuïtieve gebruikersinterface

Professionele dienstverlening

Met GeoPublisher professionaliseert u uw dienstverlening. U kunt rekenen op 99% beschikbaarheid en een responstijd bij zoom/pan van minder dan 3 seconde. De GeoPublisher programmatuur is zo opgezet dat de capaciteit makkelijk uitgebreid kan worden. Verder bewaakt de door IDgis ingerichte monitoring permanent de beschikbaarheid en snelheid van services. GeoPublisher maakt automatisch ISO metadata aan van datasets en services. Deze kunnen o.a. via het Nationaal Georegister worden ontsloten om uw services voor anderen vindbaar te maken.

 • Beschikbaarheid en snelheid volgen via dashboard
 • Via helpdesk direct toegang tot deskundigheid van IDgis
 • Meta-data aanbieden via Nationaal Geo Register
 • Eenvoudig opschaalbaar bij toenemend gebruik

Combineerbaar met GeoPortal

GeoPublisher sluit naadloos aan op het GeoPortal geoportaal. Het GeoPortal wordt gevoed met de automatisch gegenereerde metadata van datasets en services uit de GeoPublisher. Het GeoPortal kan echter overweg met alle metadata die wordt aangeboden via WebDav. Met het GeoPortal geoportaal zoekt u in gewone taal naar geo-data, waarna de metadata overzichtelijk wordt gepresenteerd via de tabs: “wat”,”wie”, “waar”,”wanneer” en “details”. Het GeoPortal is daarmee een uiterst gebruikersvriendelijk geoportaal.

Metadata 2.0 profielen

GeoPublisher levert aan NGR metadata conform versie 2.0 van de metadata profielen ISO 19115 en 19119. Metadata die volgens de oude standaarden zijn aangemaakt worden automatisch overgezet naar de nieuwe standaarden ISO 19115 voor data en ISO 19119 voor services. Gebruikers leveren de metadata aan zoals zij gewend zijn en GeoPublisher doet de rest. U kunt dus ook voor de nieuwe metadata standaarden gebruik blijven maken van de “oude” software, zoals GeoSticker of ArcGIS (pro licentie is niet nodig).

Gebruiksvriendelijke viewer (optioneel)

GeoPublisherViewerGeoPublisher + heeft een zelf te configureren viewer. De viewer is intuïtief qua bediening en is device onafhankelijk.

Zoeken á la Google (optioneel)

GeoPublisherZoekenGeoPublisher + beschikt over een handige zoekfunctionaliteit, waarmee u naar geodata zoekt á la Google. U zoekt met vrije tekst en u wordt automatisch geholpen met zoeksuggesties.

Kosten

Als klant heeft u lage instapkosten en u betaalt naar rato van daadwerkelijk gebruik.
 • beheerkosten laag en voorspelbaar
 • kosten op basis van daadwerkelijk gebruik

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

Herman Assink Directeur IDgis BV