Categorie Leefomgeving

PlanoView Omgevingsdocumenten Viewer

PlanoView klikken en lezen van bestemmingsplan

Omgevingsdocumenten komen tot stand in samenspraak met veel partijen.  Voordat omgevingsplannen, -verordeningen en besluiten officieel worden gepubliceerd, kunt u PlanoView inzetten om deze documenten online (publiek of voor beperkte gebruikersgroep) beschikbaar te stellen. Dit is ideaal tijdens het opstellen van…

Signaleringskaart Externe Veiligheid

Plan intekenen En Risicokaart

IDgis heeft in samenwerking met de Provincie Overijssel een handige tool ontwikkeld om snel inzicht te krijgen of er bij nieuwe ruimtelijke plannen gevolgen zijn voor de externe veiligheid. Je kan daarbij denken aan risico’s als gevolg van transport of…