Viewer Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Wij zijn zeer verheugd dat IDgis de Viewer mag bouwen voor het Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het is geen toeval dat IDgis deze opdracht door de provincie Limburg krijgt toebedeeld. De provincie Limburg is al gebruiker van PlanoView en in het verleden heeft IDgis voor de provincie het Agro-portaal gebouwd, waarmee op een vergelijkbare wijze beleid op een bepaalde locatie inzichtelijk wordt gemaakt. 

Lees verder ▼

HandvatViewer Limburg

Inspiratie voor plannenmakers

Als je als particulier of bedrijf in Zuid-Limburg wilt uitbreiden of je hebt een ander plan dat mogelijk van invloed is op het landschap, dan kan je straks met de Viewer Handvat Kernkwaliteiten snel zien wat de impact van je plannen is op een aantal wezenlijke kenmerken, zoals de afwisseling tussen open en gesloten landschapsvormen, het groene karakter, het reliëf en cultuurhistorische waarden. Het Handvat inspireert en stimuleert initiatiefnemers om plannen beter in te passen in het landschap.

Via logische stappen naar compleet rapport

Een initiatiefnemer doorloopt via de Viewer een aantal logische stappen, waarbij de gebruiker ondersteund wordt door alle voor zijn locatie relevante informatie op het gebied van landschappelijke kwaliteiten. Als resultaat kan de gebruiker met één druk op de knop een uitvoerig rapport uitdraaien specifiek gemaakt voor zijn initiatief op zijn locatie. Het rapport bestaat uit relevante kaarten, informatie over de landschappelijke kwaliteiten en suggesties om deze kwaliteiten te versterken. Het rapport is geen juridische basis voor het al dan niet verkrijgen van een vergunning, maar stimuleert om de plannen en ontwerpen zo goed mogelijk in te passen in het prachtige Zuid-Limburgse landschap.

Specialist Ruimtelijke Viewers

IDgis manifesteert zich al jaren als specialist op het gebied van ruimtelijke viewers waar kaarten en teksten beiden een prominente rol spelen. Voor deze opdracht heeft IDgis daardoor de juiste kennis in huis. Bestaande componenten kunnen worden hergebruikt, waaronder de geavanceerde printfunctie, waarmee kaarten op elk gewenst formaat perfect geprint kunnen worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sandro Neumann

Sandro Neumann