Signaleringskaart Externe Veiligheid

Plan intekenen En Risicokaart

Overijssel heeft – in navolging van de Provincie Groningen – IDgis een handige tool laten ontwikkelen om snel inzicht te krijgen of er bij nieuwe ruimtelijke plannen gevolgen zijn voor de externe veiligheid. Je kan daarbij denken aan risico’s als gevolg van transport of opslag van gevaarlijke stoffen (bv vuurwerkopslag). Een plan kan zelf activiteiten bevatten die invloed kunnen hebben op de externe veiligheid (bijvoorbeeld plannen waarbij het bouwen van een LPG-tankstation wordt voorzien) of  het plan kan in de invloedssfeer liggen van een bestaande risicovolle activiteit (bv een nieuwe woonwijk in de buurt van een spoorlijn waar vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt).  

Geen zoektocht meer of externe veiligheid in het geding is

De gebruiker tekent de contouren van het plan in de kaart en wordt vervolgens geleid door een korte vragenlijst over de aard van het plan. Het resultaat is een overzichtelijk rapport over de mogelijke gevolgen van het plan voor de externe veiligheid. “De kracht van de tool is dat het simpel en informatief is!”, zo typeert Henry Hiltjesdam de Signaleringskaart. Henry is specialist externe veiligheid bij de provincie Overijssel. “De winst voor de medewerker ruimtelijke ordening is dat de belangrijkste vragen worden afgevangen door de geautomatiseerde GIS analyses op basis van de ingetekende contouren van het plan. Het plan wordt daarbij ruimtelijk getoetst aan eigen kaartlagen van de provincie en aan de risico’s uit de Landelijke Risicokaart. We verwachten dat de RO-medewerkers van gemeenten nu veel minder tijd kwijt zijn en accurater zijn in de beoordeling of een plan gevolgen heeft  voor de externe veiligheid. Het was vaak een hele zoektocht of de externe veiligheid in het geding was. Dus we kregen plannen waar de externe veiligheid wel degelijk een rol speelde, maar dit werd niet of onvoldoende onderkend en andersom. Met de signaleringskaart krijgt de RO-medewerker de juiste informatie waarop verdere stappen in het planproces gezet kunnen worden.. Als het gebruik van de signaleringskaart in het planproces is opgenomen, weet je zeker dat externe veiligheid de aandacht krijgt die het verdient.”

Resultaat vragenlijst

Provincie Overijssel zelf aan de knoppen van de Signaleringskaart

De beheerder van de signaleringskaart bij de provincie Overijssel heeft zelf de mogelijkheid om de vragenlijst aan te passen. Hierdoor kan de tool geoptimaliseerd  worden voor de eigen situatie en is de provincie Overijssel daarbij niet afhankelijk van IDgis als leverancier van de tool. De signaleringskaart is een hostingservice van IDgis. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Kevin van de Bosch.

kevin120x120