Rijssen-Holten betrekt op unieke manier burgers bij planvorming


Update voorjaar 2017: Lees meer over De BGT in het omgevingsplan van Rijssen-Holten.

De Gemeente Rijssen-Holten heeft op vooruitstrevende wijze het Omgevingsplan voor het buitengebied van Rijssen-Holten via de PlanoView viewer voorgelegd aan haar burgers. Inwoners en andere geinteresseerden zien na zoeken op adres, of na één klik in de kaart, wat van toepassing is op de betreffende locatie en in de directe omgeving. Reacties doorgeven aan de gemeente is vervolgens uiterst eenvoudig via de speciale “inspreek” knop van PlanoView. De verwachting is dat op deze manier meer burgers actief betrokken raken bij de plannen van de gemeente Rijssen-Holten.

Lees verder ▼

Screenshot Omgevingsplan Rijssen Holten, locatie Geskesdijk

Wat kan je met PlanoView?

Na zoeken op adres toont PlanoView de ingezoomde kaart en tegelijkertijd de teksten die op het betreffende gebied van toepassing zijn. Je hoeft je dus niet meer door een inhoudsopgave heen te worstelen, of zelf teksten uit te pluizen, dit wordt door PlanoView voor jou gedaan. Na zoeken op adres, of klikken in de kaart, zie je in de viewer dus snel wat er op jouw perceel van toepassing is. Rijssen-Holten nodigt burgers uit om via de viewer inspraak reacties te plaatsen. Dit kan eenvoudig via de “inspraak” knop van de viewer. Het betreffende kaartbeeld wordt automatisch met de inspraak reactie meegezonden. Burgers kunnen ook elkaar eenvoudig informeren via Twitter, Facebook, LinkedIn en e-mail door op de  “delen” knop van PlanoView te klikken. Om de gebruiker op weg te helpen heeft Rijssen-Holten een instructievideo op YouTube geplaatst.

„Moesten mensen tot nu toe onder meer het bestemmingsplan, milieu- en bouwvoorschriften of landschapsbeheersplannen doorworstelen om te ontdekken wat er wel niet mag op hun perceel, op de kaart is al die informatie van verschillende plannen en voorschriften op perceelsniveau integraal gebundeld te zien. Ook provinciale plannen zijn daarin geïntegreerd.”, Kees van Bart van Gemeente Rijssen-Holten (uit interview Tubantia, “Wat mag ik op mijn perceel in Rijssen-Holten? Alle info in een oogopslag“)

Pilotgemeente

De gemeente Rijssen-Holten is één van de pilotgemeentes in het kader van de Crisis- en Herstelwet, waardoor het mogelijk is om vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet nu al een volwaardig Omgevingsplan op te stellen. Rijssen-Holten heeft met het Buitengebied als pilot stevig ingezet. Rijssen-Holten heeft deskundigheid in huis op het gebied van RO en GIS, waardoor zij zelf het plan volgens de juiste standaarden heeft kunnen maken. Vernieuwend is dat de geometrie door Rijssen-Holten direct is afgeleid uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Wat is een omgevingsplan?Wat is een omgevingsplan?
Het omgevingsplan voegt alle bestaande toetsingskaders samen tot één plan. Elke inwoner en ondernemer kan op perceelniveau alle benodigde informatie vinden, zoals: bouwregels, gebruiksregels, beleid toerisme en recreatie, archeologie, welstand en informatie uit het gemeentelijke LOP (landschapsontwikkelingsplan). (Bron: Gemeente Rijssen-Holten)

Hoe nu verder?

Het concept Omgevingsplan ligt nu ter inzage. IDgis houdt via monitoring bij hoeveel interactie met het plan plaatsvindt. Uit de eerste resultaten blijkt dat de viewer in de eerste dagen na de bekendmaking al door meer dan honderd belangstellende veelvuldig is geraadpleegd. Zoals gezegd zullen andere gemeenten met grote interesse de verrichtingen van Rijssen-Holten volgen om wellicht zelf PlanoView in te gaan zetten in het planproces.