Provinciale toets van bestemmingsplannen: van papier naar pc.

Digitale plannen flamingo2.jpgVoordat gemeentelijke bestemmingsplannen worden vastgelegd, heeft de provincie de belangrijke taak om de plannen te beoordelen. Bestemmingsplannen, bestaande uit kaarten, voorschriften en toelichting, worden bij de huidige werkwijze aan de diverse afdelingen (water, milieu, verkeer, enz) gestuurd. Handmatig worden opmerkingen van deskundigen verzameld en uiteindelijk verwerkt tot een definitief voorstel voor een toetsoordeel. Deze procedure heeft het bezwaar dat de deskundigen elkaars commentaar niet direct kunnen inzien en het verwerken van het commentaar tijdrovend is. De provincie Utrecht wil als eerste provincie in Nederland de toetsprocedure efficienter en inzichtelijker maken.

IDgis neemt de uitdaging aan

IDgis is in 2006 door de Provincie Utrecht uitgenodigd om het toetsproces te automatiseren. In het door IDgis ontwikkelde toetsprogramma, worden de digitale bestemmingsplannen van alle Utrechtse gemeenten samengebracht. De toetsers van de Provincie Utrecht kunnen vervolgens via de pc de plannen beoordelen, commentaar toevoegen en voorstellen voor aanpassingen intekenen. Direct is door de deskundige op bijvoorbeeld verkeersgebied te zien of en welk commentaar de toetser voor de milieuaspecten heeft toegevoegd. Ook is het mogelijk om de kaart van het bestemmingsplan te combineren en vergelijken met andere kaarten, zoals bijvoorbeeld die van het streekplan.

De applicatie

De gebruiker werkt vanaf de pc in een vertrouwde webbrowser omgeving. Het toetsprogramma is een module in Flamingo, een open source GIS-viewer in Flash. IDgis heeft het programma ontwikkeld conform de wereldwijde standaard op het gebied van edit-functionaliteit: WFS-T. Als server wordt de open source software deegree gebruikt. Door IDgis is extra aandacht besteed aan een robuuste interface voor het invoeren van gegevens, zodat de kans op fouten wordt geminimaliseerd. Het systeem wordt inmiddels uitgebreid getest bij de Provincie Utrecht.

Gebruikerservaringen

“Het toetsen van een bestemmingsplan is goed mogelijk in een digitale omgeving. Het programma is helder en overzichtelijk in het gebruik. Direct een aantal pagina’s naast elkaar kunnen houden of verschillende onderzoeken naast elkaar leggen is digitaal echter lastiger. Wanneer er meer plannen digitaal binnenkomen en er dus meer ervaring wordt opgedaan zal ongetwijfeld ook de handigheid hierin toenemen.” (Hommo Hamster, Provincie Utrecht)

Contactpersoon IDgis:

Herman Assink