Opleiding PostGIS/PostgreSQL


Postgresql elephant.svg

PostGIS/PostgreSQL is de OpenSource en tegenhanger van onder andere Oracle Spatial databases. Steeds meer organisaties kiezen voor de voordelige Open Source oplossing. U krijgt inzicht in de verschillen tussen PostGIS/PostgreSQl en Oracle Spatial en leert de ins en outs van PostGIS/PostgreSQL. De inhoud en duur van de cursus wordt op uw wensen afgestemd.

Duur

1-3 dagen

Doelstelling

In deze cursus leert u PostGIS/PostgreSQL databases in te richten en te gebruiken.

Doelgroep

Data beheerders

Voorkennis

Basiskennis SQL databases en GIS

Inhoud

  • Introductie werken met databases*
  • Verschillen met Oracle
  • Aansluiting met ESRI programmatuur (ArcGIS)
  • Werken met pgAdmin
  • Laden van shapefiles en CSV-bestanden
  • Maken van spatial queries
  • Filteren, presenteren en combineren van data
  • Import/export
  • Werken met ODBC**

*)  Het werken met databases vergt een systematische en nauwkeurige aanpak, om te voorkomen dat fatale fouten worden geïntroduceerd.

**)  Open DataBase Connectivity (afgekort ODBC) is een standaard database toegankelijkheidsmethode om elk programma met een database te kunnen laten communiceren, onafhankelijk van het type database.