Positieve feedback op Omgevingsvergunning tool van IDgis en Value&Result

IDgis en Value&Result hebben positieve feedback gehad op de Eerste Hulp bij Omgevingsvergunningen (EHBO) tijdens het VNG Realisatie Congres. EHBO is een oplossing die gemeenten in staat stelt om burgers/initiatiefnemers sneller en beter inzicht te geven of een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats vergunning- cq meldingsplichtig is. Het proces om de aanvraag te doen is bovendien erg eenvoudig geworden.

Schema EHBO

Gebruikers kunnen in spreektaal hun activiteit verwoorden en de locatie op de kaart aanklikken. De daar geldende en op die activiteit van toepassing zijnde regels worden vervolgens zichtbaar. Indien nodig wordt de gebruiker direct geleid naar het Omgevingsloket Online (OLO). De applicatie maakt het de gebruiker vervolgens gemakkelijk door een groot deel van de aanvraag al in te vullen. De zelfredzaamheid bij Omgevingsvergunningaanvragen neemt door deze oplossing toe.

De positieve feedback zal door IDgis en Value&Result gebruikt worden om de oplossing te verfijnen en deze verder onder de aandacht te brengen van gemeenten. De verwachting is dat de oplossing bijdraagt aan een positievere ervaring van burgers en dat het aantal “balie-uren” zal afnemen.

Download de EHBO flyer

{loadposition MeerInformatieHerman}