PlanoView ingezet voor Omgevingsplan Buitengebied Rijssen-Holten


Update voorjaar 2017: Lees meer over De BGT in het omgevingsplan van Rijssen-Holten.

IDgis werkt nauw samen met de Gemeente Rijssen-Holten bij het opstellen en visualiseren van het Omgevingsplan voor het buitengebied van Rijssen-Holten. PlanoView wordt ingezet om het omgevingsplan te publiceren via het web.

Lees verder ▼

PlanoView Omgevingsplan Rijssen Holten

Specialist RO-Viewers

IDgis levert niet alleen de viewer  maar is als specialist op het gebied van RO-Viewers ook gevraagd om te adviseren bij het maken van het plan, zodat alle mogelijkheden van PlanoView optimaal worden benut. PlanoView kenmerkt zich door het in volledige samenhang weergeven van plankaarten en planteksten. De gebruiker navigeert gemakkelijk door planteksten met de bijbehorende kaarten of anders om via de kaarten naar de bijbehorende planteksten.

Pilotgemeente

De gemeente Rijssen-Holten is één van de pilotgemeentes in het kader van de Crisis- en Herstelwet, waardoor het mogelijk is om vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet nu al een volwaardig Omgevingsplan op te stellen. Rijssen-Holten heeft met het Buitengebied als pilot stevig ingezet; dit in tegenstelling tot andere pilots die vaak betrekking hebben op een klein deelgebied. Deze pilot zal daarom door andere gemeenten met veel interesse worden gevolgd.

Noviteiten

Rijssen-Holten heeft deskundigheid in huis op het gebied van RO en GIS, waardoor zij zelf het plan volgens de juiste opmaak specificaties kan maken. IDgis adviseert daarbij. Vernieuwend is dat de geometrie door Rijssen-Holten wordt afgeleid van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Verder is PlanoView uitgebreid met de mogelijkheid om bij het zoeken op adres (puntlocatie), direct te laten zien welke regels van toepassing zijn op het bijbehorende bouwvlak of erf.

Ideaal voor inspraak

In het najaar zal de gemeente Rijssen-Holten het plan via PlanoView publiceren. PlanoView is daarbij het ideale hulpmiddel voor bespreking van het plan in de raad, tijdens voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners in het buitengebied en voor het algemene publieke debat over het plan.