Ondergrond Services

IDgis heeft in opdracht van GBO Provincies de bestaande ArcGIS ondergrond- en referentielagen opnieuw opgebouwd op basis van deegree services. De ondergrond en referentielagen worden onder andere gebruikt in de landelijke risicokaart van de provincies, maar kunnen evengoed worden gebruikt voor andere (publieke) dienstverlening.

De ondergrondlagen zijn geoptimaliseerd voor verschillende schaalniveaus. Voor de grootste schaal wordt gebruik gemaakt van de TOP10NL data van het Kadaster. Door gebruik te maken van slimme database oplossingen en tiling(GeoWebcache) is een maximale performance bereikt. Voor de referentielagen (provincies, gemeenten, wijken, buurten, postcode gebieden, waterschappen en veiligheidsregios) is tevens een deegree WFS ingericht. 

Ondergronden

Luchtfoto’s

IDgis levert voor GBO-provincies ook de services (WMS en WMTS) voor luchtfoto’s van heel Nederland. De services voor oudere luchtfoto’s zijn publiekelijk toegankelijk. De luchtfoto’s worden onder andere gebruikt in de Landelijke risicokaart van de provincies.

Luchtfotos