Nog meer gebruiksgemak met PlanoView!


PlanoView 2.4 is in productie. PlanoView is nu geschikt voor Gebiedsgerichte Besluiten en de ervaring voor gebruikers is verder verbeterd. Alle aanpassingen zijn voortgekomen uit het regelmatige klantenoverleg rondom PlanoView.

PlanoView2.4 Gebiedsgericht Besluit

Verbeterde gebruikerservaring

In PlanoView 2.4 zijn diverse aanpassingen gedaan voor nog meer gebruiksgemak:

  • Gebruikers zien eerst een help-overlay, zodat zij snel wegwijs zijn in de viewer;
  • Bij het zoeken op trefwoord, ziet de gebruiker highlighting van de gevonden term in zowel inhoudsopgave als plantekst;
  • Bij het verversen van het kaartbeeld, licht de kaart even op als indicatie dat de kaart is aangepast;
  • Indicatiepijlen attenderen de gebruiker op objecten die zijn gewijzigd, maar buiten het huidige kaartbeeld liggen;
  • Bij zoeken op adres wordt het gevonden adres gemarkeerd met een prikker in de kaart;
  • PlanoView 2.4 kan ook met minder optimaal gecodeerde plannen goed overweg.

Neutrale opmaak

De lay-out is verder onder handen genomen en sterk vereenvoudigd. De nieuwe neutrale basis biedt de mogelijkheid om PlanoView goed aan te passen aan een huisstijl en visueel nog beter aan te laten sluiten op websites.

Koploper

PlanoView was met versie 1.0 in 2012 de eerste viewer die kaart en planteksten in optimale samenhang weergeeft. Regelmatig overleg met de groep van PlanoView afnemers hebben de afgelopen jaren gezorgd voor steeds nieuwe impulsen en verbeteringen. Hierdoor blijft PlanoView voorop lopen.

Lees meer over PlanoView …