Kosten besparen en kwaliteitswinst door nieuwe monitoring methode bedrijventerreinen.

“Als je weet dat het afschrijven (deprogrammeren) van 1 hectare overtollig bedrijventerrein een gemeente globaal 1 miljoen Euro kost, dan begrijp je waarom  de Provincie Overijssel het project Monitoring Overijsselse Bedrijventerreinen (MOB) een hoge prioriteit gaf en er een STIP project van maakte”, zo vertelt Herman Assink van IDgis die de afgelopen 2 jaar nauw betrokken was bij het project.

bedrijventerrein

Glasheldere en degelijke systematiek

“De applicatie is begin dit jaar voor het eerst toegepast en de eerste reacties zijn zeer positief”, vertelt Daan van der Veen, GIS specialist bij de Provincie Overijssel. “Waar voorheen veel tijd en – eerlijk gezegd – ook informatie verloren ging door te werken met Excel spreadsheets, is met het MOB een glasheldere en degelijke systematiek opgezet om elk halfjaar de monitoring van aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie Overijssel te faciliteren. Exacte, up to date informatie over het actuele aanbod aan bedrijventerreinen is essentiële input voor het overleg tussen provincies en gemeenten om vraag en aanbod aan bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen.”

{loadposition QuoteDaanVanVeen}

Provincie doet voorwerk, gemeenten vervolmaken.

screenshot datacontrole gemeentenHet MOB is een mooi samenspel tussen verschillende onderdelen. Er is de vaste systematiek (FME) om automatisch gegevens uit basisregistraties zoals Kadastrale gegevens, BGT, BAG en Ruimtelijke Plannen  af te leiden en te combineren tot informatie over de status van bedrijventerreinen. Die gegevens worden opgeslagen in de database. IDgis heeft naast het Functionele Ontwerp de scripts geschreven om de database op te bouwen en tabellen te genereren via het presentatiepakket Tableau, waarmee door de Functioneel Beheerder de rapportages gemaakt worden. Daarnaast is door B3Partners een viewer gebouwd met formulieren, zodat de gegevens door gemeenten gecontroleerd kunnen worden en wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend. Gemeenten zien in de viewer wat er automatisch is afgeleid met betrekking tot de bedrijventerreinen binnen hun gemeente. De gemeente controleert vervolgens de gegevens en vult deze aan via een wijzigingsverzoek als daar aanleiding toe is. Dit gebeurt allemaal via de web viewer, wat het hele proces transparant maakt.

Korte lijnen, juiste mensen op juiste plek.

“Bij een dergelijk gecompliceerd project ligt falen altijd op de loer” vervolgt Herman Assink. “Dat het een succes is geworden komt omdat in het voorstadium al overeenstemming met alle betrokken gemeenten is bereikt over de te volgen systematiek en de juiste mensen met de juiste expertise samen hebben kunnen werken in één team, waarbij de lijnen kort waren.”  “Door het met behulp van externen binnen de muren van de Provincie Overijssel te ontwikkelen is het beheer op een natuurlijke wijze in handen gekomen van de provincie en was er geen extra leertraject meer nodig”, vervolgt Daan van der Veen. “Voor ons was het ook nieuw om het zo in huis te organiseren.  Het is zeer goed bevallen. Zelf heb ik mee-ontwikkeld en we hebben mede daardoor duidelijk grip op de materie.”

Aansluiting op landelijke systeem IBIS   

Ook het landelijke systeem IBIS wordt gevoed via het MOB. Omdat de systematiek binnen IBIS op een aantal punten afwijkt van die binnen Overijssel, was het wel nodig om de gegevens te transformeren naar deze systematiek. In het MOB wordt bijvoorbeeld gewerkt met zogenaamde afspraakgebieden en niet met gemeentegrenzen zoals in het IBIS. Deze afspraakgebieden hoeven niet per se samen te vallen met gemeentegrenzen. Dit is bijvoorbeeld het geval als twee bedrijventerreinen van verschillende gemeenten functioneel een eenheid vormen. Ook bevat het MOB in tegenstelling tot IBIS de historie, zodat veranderingen in de loop der jaren kunnen worden weergegeven.
screenshot invoeren correctievoorstellen gemeenten

{loadposition MeerInformatieHerman}