InSpider Geo Data Warehouse

Fork me on GitHub

InSpider Logo Transp

InSpider is een een complete data pijplijn voor het verzamelen, omzetten, valideren en serveren van (ruimtelijke) data. InSpider heeft een uitstekende performance en is uiterst gebruiksvriendelijk voor databeheerders. Door de interne harmonisatie hoeft de data structuur bij de bron niet te worden aangepast. InSpider is volledig Open Source en heeft de potentie om als community driven software door een gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars verder te worden uitgebouwd. InSpider is ontwikkeld in opdracht van de samenwerkende provincies (Bij12). De INSPIRE conforme WMS en WFS services voldoen ruimschoots aan de Quality of Service eisen. 

INSPIDER-stroomschema

Uitstekende performance

De performance van de View Service (WMS) is uitstekend. Als 20 gebruikers tegelijkertijd met de service werken, wordt een responstijd gehaald van minder dan één seconde. Hiermee voldoet de service ruimschoots aan de INSPIRE eis, om kaartbeeld te kunnen leveren binnen 5 seconden bij 20 simultane gebruikers. De hoge performance wordt gehaald dankzij de streaming technologie van deegree3 en een slimme generalisatie van IDgis. Hierbij worden vlakken kleiner dan 30 meter pas getekend, als het zoomniveau deze informatie daadwerkelijk vereist. Ook de beschikbaarheids-eis van 99% wordt ruimschoots gehaald. IDgis heeft daartoe uitgebreide logging en monitoring van de services geïmplementeerd om knelpunten voortijdig te signaleren en op te lossen.

StressTestResultaten

Interne harmonisatie

Databeheerders kunnen data aanbieden zonder eerst zelf de structuur van de data of de omvang van de datasets te hoeven aanpassen. De mapping van de data naar een uniforme data structuur (zoals INSPIRE) wordt geheel gedaan door InSpider. Bronhouders kunnen dit op een uiterst overzichtelijke manier centraal in InSpider configureren. De velden worden opgebouwd via klikken en slepen van veldnamen.Niet vereiste velden worden automatisch overgeslagen.In de preview mode ziet de databeheerder direct of de voorgestelde mapping valide is. InSpider zorgt er bovendien voor dat datasets automatisch ruimtelijk worden begrensd. Door deze clipping hoeft de aangeboden dataset ook ruimtelijk gezien niet van te voren worden ingeperkt.

IteratiefProces

Clipping

InSpider Highlights

  • Centrale datapoort voor INSPIRE en andere datasets
  • Complete ETL pijplijn voor ophalen, converteren en valideren van data
  • INSPIRE conforme download- en viewservice (OGC WFS en WMS)
  • WFS bevragen met eigen selecties 
  • Uitgebreide monitoring en logging
  • Uitstekende performance en schaalbaarheid
  • Interne harmonisatie van datasets Harmonisatie configureren via Beheermodule
  • Export naar andere data formaten
  • Uitbreidbaar naar met andere data typen en thema’s

Implementatie bij provincies

De implementatie bij de provincies is succesvol verlopen. Enkele reacties:

 

Met InSpider voldoen alle provincies in één klap aan de INSPIRE richtlijnen. Het is een robuuste, solide infrastructuur, voor een veelheid aan datasets. Bronhouders zijn enthousiast over de intuïtieve bediening van de beheermodule. InSpider betekent voor alle provincies een duidelijk lagere beheerslast. Vanuit Europa is al belangstelling getoond voor deze oplossing. Via het Open Source project willen we bereiken dat hergebruik wordt gestimuleerd en dat InSpider verder ontwikkeld wordt.Koen Rutten Landelijk Functioneel Beheerder bij GBO Provincies

InSpider is voor ons de manier om datastromen beter te beheersen. Het is een complete Data Warehouse oplossing, dat generiek is opgezet, wat voor ons de mogelijkheid biedt om InSpider als de centrale omgeving, of data hub voor een veelheid aan datasets te gebruiken. InSpider zal bijvoorbeeld gebruikt worden voor het Zwemwaterregister en als data hub voor leveringen aan de Risicokaart.Marten Terpstra Landelijk Data Coördinator bij GBO Provincies

Open Source oplossing én project

InSpider is volledig Open Source (GNU General Public License). Het systeem is niet alleen in de Nederlandse situatie bruikbaar. De opzet van de software is interessant voor alle (overheids)organisaties waarbij sprake is van meerdere bronhouders met een diversiteit aan data, die centraal beschikbaar moet worden gesteld. Daarom hebben de provincies in samenspraak met IDgis ervoor gekozen om InSpider als open source project te introduceren, om ontwikkelaars (waaronder uiteraard IDgis) en gebruikers bij elkaar te brengen. Het doel is dat verdere ontwikkeling van de software op deze manier door de internationale gemeenschap wordt opgekapt. Het InSpider project is beschikbaar via GitHub.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, of wilt u participeren in het Open Source project, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

herman90x90