Innovaties PlanoView en GeoPublisher in spotlight bij Overheid 360

IDgis heeft twee zeer geslaagde beursdagen beleefd tijdens Overheid 360. Eens te meer werd duidelijk dat zij met haar innovaties de juiste snaar raakt bij overheidsinstellingen.

Dit keer zette IDgis de spotlights op de GeoPublisher en PlanoView. GeoPublisher voorziet in de behoefte van overheidsorganisaties om het publicatieproces van zowel open geodata als niet publiek toegankelijke geodata te vergemakkelijken en te automatiseren. Met PlanoView is IDgis meer dan 2 jaar succesvol doordat zij via een actieve community van gebruikers inzet op de ontwikkelingen waar de markt en de eindgebruikers om vragen. PlanoView is de viewer die optimaal gebruik maakt van objectgerichte planteksten, waarbij kaarten en tekst interactief worden geraadpleegd. Zij sluit daarmee als viewer naadloos aan op de nieuwe Omgevingswet en daaraan gerelateerde Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Tijdens Overheid 360 hebben geinteresseerden laagdrempelig kennis kunnen maken met PlanoView. Heeft u Overheid 360 gemist en wenst u gebruik te maken van dit aanbod, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Overheid 360 IDgis stand