IDgis wint aanbesteding Provincie Overijssel

IDgis heeft de aanbesteding gewonnen voor het professionaliseren van de GIS Publicatieomgeving voor de Provincie Overijssel. De oplossing van IDgis bleek niet alleen prijstechnisch interessant, maar gaf bovendien het beste invulling aan de wens van de Provincie om het beheer te vereenvoudigen. 

provincie-overijssel

Toekomstbestendig

De provincie Overijssel publiceert momenteel meer dan 500 geo-datasets voor ketenpartners en burgers. Met de professionalisering van de publicatieomgeving wil de provincie garanties bieden aan ketenpartners wat betreft de toegankelijkheid en actualiteit van deze datasets. De services zullen voldoen aan gegarandeerde beschikbaarheid en performance. Bovendien houdt IDgis rekening met doorgroeimogelijkheden qua capaciteit, om de verwachte groei van het aantal datasets en het gebruik op te kunnen vangen.

Gestroomlijnd publicatieproces

Het hart van de oplossing wordt gevormd door de zogenaamde Publisher. Deze module signaleert updates in de database en actualiseert data in de publicatie-omgeving. De Publisher heeft een overzichtelijke beheerinterface. De Publisher waarschuwt bij structuurwijzigingen, zodat de data-beheerder zijn configuratie eerst op orde kan maken, alvorens de data wordt gepubliceerd. De oplossing voorziet verder in een staging-omgeving en publicatie-omgeving. De staging omgeving is  de plek waar databeheerders datasets kunnen toevoegen en wijzigen alvorens deze toegankelijk te maken voor publicatie. De publicatie-omgeving is het koppelvlak met de buitenwereld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de publiek toegankelijke services en afgeschermde services voor geautoriseerd gebruik.

Proof-of-concept

Als eerste fase heeft IDgis een proof-of-concept opgeleverd, waarin de klant de werking van het publicateproces heeft kunnen ervaren. De proof-of-concept laat zien dat de oplossing van IDgis stabiel, snel en gebruiksvriendelijk is. In de volgende fase wordt de Publicatieomgeving verder ontwikkeld en ingericht.

beheer-module

Overzichtelijk dashboard voor beheerder. Directe terugmelding over fouten in de te importeren datasets.