INSPIRE download- en viewservice

IDgis heeft de INSPIRE View en Download Service geleverd voor de Centrale Data- en Services omgeving van de gezamenlijke Provincies. De INSPIRE services voldoen ruimschoots aan de Quality of Services eisen.
screenshotINSPIREuitsnede

INSPIRE eisen ruimschoots gehaald

De performance van de View Service (WMS) is uitstekend. Als 20 gebruikers tegelijkertijd met de service werken, wordt een responstijd gehaald van minder dan één seconde. Hiermee voldoet de sevice ruimschoots aan de INSPIRE eis, om kaartbeeld te kunnen leveren binnen 5 seconden bij 20 simultane gebruikers. De hoge performance wordt gehaald dankzij de streaming technology van deegree3 en een slimme generalisatie van IDgis. Hierbij worden vlakken kleiner dan 30 meter pas getekend, als het zoomniveau deze informatie daadwerkelijk vereist.

De beschikbaarheids eis van 99% wordt naar verwachting ruimschoots gehaald. IDgis heeft daartoe uitgebreide monitoring van de services geïmplementeerd om knelpunten voortijdig te signaleren en op te lossen.

Centrale, uitbreidbare voorziening

De services oplossing van IDgis is één centrale voorziening voor de provincies. Elke nacht controleert de Harvester bij het Provinciaal Geo Register (PGR) of gewijzigde data beschikbaar is en haalt ze op van WFS service van de provincie. De Validator controleert of de data voldoet aan de kwaliteits-eisen, waarna de Loader de data in de database laadt. De data wordt vervolgens aangeboden via een INSPIRE View Service (WMS) en Download Service (WFS). Een pre-load validatie tool is beschikbaar, zodat bronhouders vooraf kunnen checken of de data voldoet. Momenteel bieden de services de datasets aan die vallen onder het thema “Beschermde gebieden” uit INSPIRE annex I, zoals de Ecologische Hoofdstructuur, Stiltegebieden en Nationale landschappen. De schaalbaarheid van de oplossing, in combinatie met de hoge performance zorgen ervoor dat de services eenvoudig met andere datasets kunnen worden uitgebreid. Daarom gaan de provincies deze centrale voorziening met andere datasets aanvullen.

CDS-INSPIRE stroomschema

Goede samenwerking

De centrale voorziening is tot stand gekomen, in succesvolle samenwerking tussen provincies/IPO, IDgis, ProGideon projectteam en lat/lon (deegree 3).

De volledige Open Source oplossing van IDgis is tevens geschikt als centrale voorziening binnen andere samenwerkingsverbanden. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van datasets door gemeenten of waterschappen.

Wat zijn CDS en INSPIRE?

inspireDe Centrale Data- en Services omgeving van de provincies draagt bij aan de Nationale Basisvoorziening voor Geo-informatie, die ruimtelijke informatie beschikbaar stelt aan alle overheden, burgers en bedrijven.

De INSPIRE richtlijn regelt de uitwisseling van locatiegegevens binnen de Europese lidstaten rond 34 thema’s. De gezamenlijke provincies zijn bronhouder van een aantal datasets die onder het thema “beschermde gebieden” vallen. De datasets van alle provincies zijn voor het INSPIRE beschikbaar gesteld via het Provinciaal Geo Register (PGR).

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

Herman Assink Directeur IDgis BV