IBIS

IDgis heeft expertise ingebracht in het project IBIS, dat gegund was aan Vicrea. IBIS staat voor Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem, waarmee provincies actuele informatie verschaffen over alle uitgiftes op bedrijvenlocaties in Nederland. Onze expertise werd gevraagd als gevolg van onze nauwe betrokkenheid bij het vergelijkbare project Zwemwaterregister

IDgis heeft een duidelijk aandeel gehad in de opzet van het project, de tooling (onder andere de keuze om gebruik te maken van een OpenLayers 3 Viewer) en de technische architectuur. Een van onze java-experts heeft – in huis bij Vicrea – gedurende enkele maanden mee-ontwikkeld aan het eindproduct. Door deze samenwerking heeft Vicrea het project in korte tijd en binnen budget kunnen opleveren. IBIS is een voorbeeld van de succesvolle samenwerking met Vicrea en de flexibiliteit in dienstverlening van IDgis.

Meer over IDgis diensten

IBIS 800px
IBIS 800px