GeoInfoXchange 2011

“Het was voor ons een geslaagde beurs.” aldus een enthousiaste directeur Herman Assink. “De belangstelling was beide dagen groot. We hebben bovendien veelal contact kunnen leggen, direct met de GIS-deskundige van potentiele klanten. De markt is zich, mijns inziens, aan het verbreden. Naast de traditionele klanten, zoals overheden, melden zich steeds vaker andere grote organisaties, zoals woningcorperaties, vastgoedbeheerders, aannemers en projectontwikkelaars. De GIS-markt groeit volgens mij nog steeds, met name op het terrein van Open Source GIS. Ik juich het initiatief tot het oprichten van een Nederlandse tak (Dutch chapter) van de OSGeo groep dan ook van harte toe. IDgis wil graag participeren. We verwachten dat in 2012 al spijkers met koppen worden geslagen.”

> OSGeo NL