Gemeente Almelo omarmt dienstverlening GemeenteDSO voor implementatie Omgevingswet

De gemeente Almelo heeft de ambitie dat burgers in 2021 gebruik kunnen maken van het digitale loket dat aangesloten is op de Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Het samenwerkingsverband GemeenteDSO, dat bestaat uit IDgis, Value&Result en Royal HaskoningDHV, is gevraagd om de gemeente daarbij te ondersteunen. GemeenteDSO biedt een integrale ketenaanpak met een unieke combinatie van teksten, kaarten en regelbeheer voor het opstellen van een ‘start-omgevingsplan’.

Almelo omarmt dienstverlening GemeenteDSOlogo gemeentedso

Direct aan de slag met de Omgevingswet

Voor de gemeente Almelo is een stappenplan op het gebied van kennisopbouw, tooling gereedmaken en concrete werksessies samengesteld. Deze direct-aan-de-slag methode met een viertal sprints van twee weken levert de gemeente Almelo:
  • een pilot-omgevingsplan dat is aangeboden aan de test-omgeving van de Landelijke Voorziening;
  • een pilot-omgevingsplan dat raadpleegbaar is in de lokale GemeenteDSO-viewer;
  • een vergunningcheck in de GemeenteDSO-viewer met toepasbare regels.
Met geïmproviseerde online werksessies hebben de gemeente Almelo en GemeenteDSO hun werkwijze aangepast aan de actuele buitenissige omstandigheden, zodat de deelnemers vanuit huis verder kunnen met de implementatie van de Omgevingswet. Door het faciliteren van online werksessies loop het traject nauwelijks vertraging op. {loadposition QuotePatrickJonkman}
"We waren zelf al een tijdje bezig met de diverse deelonderwerpen zoals het omgevingsplan, toepasbare regels en DSO en zochten naar een manier om die deelprojecten met elkaar in verbinding te brengen. GemeenteDSO doet dat. Ze brengen de juiste mensen aan tafel. We verwachten dat er een goede wisselwerking ontstaat, waarbij we elkaar kunnen versterken."

Dienstencatalogus

GemeenteDSO werkt met een dienstencatalogus en een toolbox, bestaande uit concrete werksessies in de praktijk, een stappenplan en praktijkondersteuning. Deze stappen zijn gegroepeerd met elk een duidelijk resultaat:

  1. Basiskennis op orde, werkingsgebieden duidelijk, activiteiten voor toepasbare regels bepaald;
  2. Juridische regels en basis werkingsgebieden in concept af voor de gekozen onderwerpen;
  3. Juridische en toepasbare regels en werkingsgebieden zijn af voor de gekozen onderwerpen en activiteiten;
  4. Start-omgevingsplan aangeboden aan (test) LV. Startomgevingsplan in lokale GemeenteDSO-viewer en vergunningcheck werkt.

Hiermee doorloopt de gemeente alle essentiële processen en onderwerpen om te komen tot een aangesloten omgevingsplan. Het resulterende ‘start-omgevingsplan’ is technisch correct, heeft een volledige inhoudsopgave en bevat een selectie van meest belangrijke regels. Na afronding van het ‘start-omgevingsplan’ heeft de gemeente voldoende kennis en ervaring opgedaan om het omgevingsplan zelf verder uit te werken. GemeenteDSO blijft, waar nodig, hierbij ondersteuning bieden.

Meer informatie: www.GemeenteDSO.nl