Gemeente Almelo maakt start-omgevingsplan in drie maanden

DSC09564 1600px

Almelo heeft een succesvolle pilot start-omgevingsplan afgerond. Ondanks de sluiting van het gemeentehuis als gevolg van Coronamaatregelen, is de pilot in maart van start gegaan. Geheel digitaal én met succes! Met deze afronding van de pilot heeft de gemeente Almelo in niet meer dan drie maanden voldoende kennis en ervaring opgedaan om het omgevingsplan zelf verder uit te werken.

De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet vraagt veel van een gemeente. Naast keuzes voor software moeten er ook juridische regels met toepasbare regels verenigd worden tot een omgevingsplan. Dit is een complex traject waar veel tijd voor nodig is. De gemeente Almelo is daarom al van start gegaan. Het samenwerkingsverband GemeenteDSO is gevraagd om de gemeente daarbij te ondersteunen en te begeleiden. {loadposition QuotePatrickJonkman-2}
"Ga met alle specialisten en experts aan de slag, iedereen van de teams heeft een stukje van de puzzel in handen. Door een integrale ketenaanpak krijgen we de puzzel gelegd. Hierdoor krijg je met elkaar scherp wat de veranderingen van de Omgevingswet zijn."
patrick jonkman
Patrick Jonkman
Projectmanager Omgevingswet bij de Gemeente Almelo

Direct-aan-de-slag methode

Het implementatieteam van Almelo is samen met het team van GemeenteDSO direct aan de slag gegaan met werksessies en sprints waarin multidisciplinair werd samengewerkt. Voor de pilot heeft Almelo een gebied met veel verschillende functies geselecteerd. Het omgevingsplan is opgezet volgens een herkenbaar regelmodel met functiebenamingen. De regels worden vervolgens zoveel mogelijk in het format van het VNG-casco opgezet. De pilot richt zich vooral op het regelen van activiteiten. Binnen deze opzet werkt Almelo vervolgens drie functies gedetailleerd uit in de regels: agrarisch, horeca en wonen. De andere functies werden nog niet uitgewerkt, maar zijn wel in de regelstructuur en in de werkingsgebieden meegenomen.

Lokale viewer met vergunningchecker

Het omgevingsplan is raadpleegbaar in de lokale viewer voorzien van een vergunningchecker met toepasbare regels. De viewer heeft een slimme koppeling met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) die dagelijks bijgehouden wordt door de bronhouders. Almelo heeft voor enkele veel aangevraagde activiteiten ook toepasbare regels opgesteld. Op deze manier is er een pilotstructuur ontwikkeld die in principe alle plan-aspecten belicht, maar waarbij de pilot wel behapbaar blijft binnen de relatief korte doorlooptijd ervan. Met deze direct-aan-de-slag methode heeft Gemeente Almelo nu een start-omgevingsplan dat is aangeboden aan de Landelijke Voorziening DSO en is hiermee gereed voor het omgevingsplan.

GemeenteDSO

Begin dit jaar is gezocht naar een externe partij die de gemeente kon begeleiden om een start-omgevingsplan te kunnen maken. Na de goede ervaringen van de gemeente Rijssen-Holten heeft men heel bewust gekozen voor de integrale ketenaanpak van GemeenteDSO. De integrale combinatie van geo, juridische regels en toepasbare regels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vraagt ook een andere denk- en werkwijze, volledig in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

Bruikbare ervaringen voor andere gemeenten

De leerervaringen van deze pilot zijn zinvol en bruikbaar voor andere gemeenten. Daarom heeft de RIO (Regionale Implementatiecoach Omgevingswet) van Overijssel de partijen bevraagd over de resultaten. Het volledige interview is te zien op www.GemeenteDSO.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

Herman Assink Directeur IDgis BV