Flamingo hosting en nieuwe kaarttool voor provincie Flevoland


Flamingo hosting en nieuwe kaarttool voor Flevoland

IDgis heeft haar dienstverlening uitgebreid met het hosten van Flamingo. Daarnaast realiseerde IDgis voor de provincie Flevoland een tool waarmee de relatie tussen natuuraantastings- en -compensatiegebieden met één klik zichtbaar wordt in de kaart.

Flamingo hosting infrastructuur

FlamingoCloudDe provincie Flevoland maakt als eerste gebruik van de nieuwe hosting service voor Flamingo. Flevoland zorgt zelf voor het beheer en de inrichting van de viewer. Hosting door IDgis betekent stabiele dienstverlening naar burgers en ketenpartners.De infrastructuur die IDgis heeft ontwikkeld is generiek van opzet en daardoor geschikt voor alle partijen die de hosting van Flamingo graag zouden willen uitbesteden. IDgis sluit hiermee aan op de wens van onder andere André Weijmer van de Provincie Overijssel.

Lees meer over de nieuwe manier van beheer en hosting.. ↗

{loadposition QuoteAndreWeijmer3}

Natuurcompensatie kaarttool

Zoals iedere provincie moet Flevoland bijhouden en openbaar maken hoe natuuraantastingsgebieden worden gecompenseerd. Flevoland heeft IDgis gevraagd om dit met behulp van de Flamingo Viewer inzichtelijk te maken. IDgis heeft een nieuwe component ontwikkeld, waardoor gebruikers in de kaart op een aantastingsgebied kunnen klikken en direct kunnen zien met welke gebied, of gebieden de aantasting wordt gecompenseerd. Andersom kan de gebruiker ook direct zoomen naar aantastingsgebieden die horen bij een bepaald compensatiegebied. Naast de visuele informatie van de kaart, zien gebruikers aanvullende informatie over de betreffende gebieden. De nieuwe zogenaamde Layer Link Info component zal aan de community van Flamingo worden aangeboden, zodat – na acceptatie door de community – alle gebruikers van Flamingo van deze functionaliteit gebruik kunnen maken.

FlevolandLayerLinkInfo

Meer informatie

{loadposition MeerInformatieHermanNoHeader}