We are happy to fit your GEO-ICT demands!
"IDgis is a team of just and skilled people, who love to be challenged."

IDgis heeft tools en expertise in huis die direct inzetbaar zijn om te starten met omgevingsplannen. IDgis is bovendien partner in het samenwerkingsverband GemeenteDSO dat gemeenten een integrale ketenaanpak biedt om te werken aan omgevingsplannen.

Wat kunt u van ons verwachten?

IDgis is als specialistisch dienstverlener en software leverancier al geruime tijd betrokken bij de Gemeente Rijssen-Holten om te helpen bij het realiseren van omgevingsplannen. Deze ervaring heeft er toe geleid dat wij expertise en tools in huis hebben waarmee we ook andere gemeenten kunnen helpen om zich goed voor te bereiden op de Omgevinsgwet. Het gaat om:

  • het maken van werkingsgebieden aan de hand van de BGT;
  • het presenteren van plannen via een viewer die teksten en kaart in samenhang toont;
  • het laden van plannen naar de Landelijke Voorziening;
  • participatietool;
  • integrale ketenaanpak.

Het maken van werkingsgebieden op basis van de BGT is inmiddels een beproefd recept gebleken bij de Gemeente Rijssen-Holten. De BGT is een krachtige basis. Het is landsdekkende topografie en het beheer is in handen van bronhouders die een rol spelen binnen de Omgevingswet. Om omgevingsplannen te presenteren maken wij gebruik van Maggût. In Maggût zie je wat kan en mag op een bepaalde locatie en kan je een vergunning check doen en aanvragen. Koppelingen zijn op objectniveau, zodat gebruikers alleen de teksten zien die van toepassing zijn op het betreffende object in de kaart. Als het plan klaar is moet het geschikt zijn om te uploaden naar de Landelijke Voorziening DSO-LV. Hierbij maken wij gebruik van onze planconverter software. De planconverter genereert STOP/TPOD bestanden ongeacht de software waarin het plan geschreven is (Dezta Plan, Word, enz...). U kunt dus blijven werken met de tools die u gewend bent.

Participatietool

IDgis heeft een tool ontwikkeld waarmee online participatie is te faciliteren. De tool GeoSpraak is een combinatie van een viewer en inspraak- of discussieforum, zodat u belanghebbende in een vroegtijdig stadium kunt betrekken. En dat geldt voor alle instrumenten waar participatie van belang is, dus bij een omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. De tool kan ook door burgers gebruikt worden om participatie te krijgen bij initiatieven ten behoeve van het aanvragen van vergunningen. U kunt zelf een discussie starten, maar ook een burger kan dus het initiatief nemen. De gebruiker start na registratie met e-mail adres een forumdiscussie door te klikken in de kaart. In de kaart zijn alle forumdiscussie locaties met een prikker zichtbaar. Met de zoek- en filterfunctie kunnen gebruikers eenvoudig discussies vinden met een bepaald thema en/of met betrekking tot een bepaalde locatie. Ook niet-locatiegebonden discussies kunnen worden gestart.

Integrale ketenaanpak

IDgis is partner in het samenwerkingsverband GemeenteDSO (IDgis, Royal HaskoningDHV en Value&Result). GemeenteDSO helpt gemeenten op weg die willen werken conform de Omgevingswet. Daarbij integreren we drie disciplines: werkingsgebieden, juridische teksten en toepasbare regels. De ervaring die wij hebben opgedaan bij de gemeente Rijssen-Holten zetten wij nu in bij de gemeente Almelo. Doel van het traject bij Almelo is om in korte tijd te komen tot een start-omgevingsplan. De gemeente Almelo bouwt hiermee direct de kennis en kunde op die nodig is om het vervolg verder zelf op te pakken. Uiteraard blijft GemeenteDSO in beeld voor ondersteuning.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

If you want more information or find out what we can do for you, please contact Herman Assink

Herman Assink


Audit of Logical Model

informatiehuis waterIDgis performed an audit of the logical model for the water quality portal of the Dutch Information House Water . IDgis showed already in earlier projects it's know how on logical models.  

"There are not many people who are able to understand the model fully and to translate it into an executable physical model"

The audit included checks on Dutch and international standards such as INSPIRE and ISO. Next, IDgis translated the logical model (consisting of more than 250 entity types)  into a usable table structure. After completion, IDgis has performed a final check that the model was unambiguous, consistent  and uniform.  It appeared that the proposed model by IDgis was implemented - despite some details - for almost 100%

This project clearly shows, that IDgis is confident with complex matters and is eager to fully understand it to come to the right design decisions. 

AuditLogicalModel

Bron: Informatiehuis Water

More Information

If you want more information or find out what we can do for you, please contact Herman Assink

Herman Assink


Hosting

IDgis offers hosting for products and projects of our clients. The advantage of hosting at the expert is that clients have direct access to quick and reliable help. If you are not yet a client of us, we are happy to inform you about our tariffs of hosting your applications, also in combination with your application maintenance.

Powerful Hardware

IDgis uses various data centers on various locations with redundant connections with Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). We make use of powerful up-to-date hardware and extensive monitoring to keep the quality of service on a high standard.

More Information

If you want more information or find out what we can do for you, please contact Herman Assink

Herman Assink


IBIS

IDgis heeft expertise ingebracht in het project IBIS, dat gegund was aan Vicrea. IBIS staat voor Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem, waarmee provincies actuele informatie verschaffen over alle uitgiftes op bedrijvenlocaties in Nederland. Onze expertise werd gevraagd als gevolg van onze nauwe betrokkenheid bij het vergelijkbare project Zwemwaterregister

IDgis heeft een duidelijk aandeel gehad in de opzet van het project, de tooling (onder andere de keuze om gebruik te maken van een OpenLayers 3 Viewer) en de technische architectuur. Een van onze java-experts heeft - in huis bij Vicrea - gedurende enkele maanden mee-ontwikkeld aan het eindproduct. Door deze samenwerking heeft Vicrea het project in korte tijd en binnen budget kunnen opleveren. IBIS is een voorbeeld van de succesvolle samenwerking met Vicrea en de flexibiliteit in dienstverlening van IDgis.

Meer over IDgis diensten


IBIS 800px
IBIS 800px