Eerste resultaten Provero Enquête Omgevingsplanviewer

85% van de respondenten is van mening dat het voor het bevoegd gezag noodzakelijk is om te beschikken over een separate, ‘eigen’ planviewer.

enquete provero 1000x563

Provero heeft haar leden een aantal vragen voorgelegd over de noodzaak en wenselijkheid van een separate “eigen” planviewer, het al dan niet gebruiken van PDF’s als communicatiemiddel voor plannen en de wijze waarop plannen door een bevoegd gezag ontsloten zouden moeten worden. De eerste resultaten zijn gedeeld via de Provero website (enquête loopt nog t/m 25 mei) en wat opvalt is dat 6 van de 7 respondanten van mening is, dat het voor een bevoegd gezag noodzakelijk is om te beschikken over een separate ‘eigen’ planviewer. Een van de opmerkingen was dat het in samenhang kunnen raadplegen van tekst en kaart een minimale vereiste is. Deze eerste resultaten van de mini-enquête sluiten geheel aan bij het spoor dat IDgis al een tijd bewandelt. Onze PlanoView viewer (of OD-Viewer) is ontwikkeld om teksten en kaarten in samenhang te raadplegen (al voor het “Omgevingswet” tijdperk) en komt nu des te beter van pas. PlanoView is bovendien geschikt als locale afgeschermde viewer voor intern gebruik en als publicatie-viewer voordat plannen worden geladen in DSO.

Lees meer over onze Omgevingswet tools en dienstverlening

Lees de eerste resultaten van de enquête.