Eerste Hulp bij Omgevingsvergunningen

Wilt u in uw gemeente met bestaande, beschikbare voorzieningen als werken in de geest van de Omgevingswet? Wilt u de voordelen benutten, zoals het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht?

Eerste Hulp bij Omgevingsvergunningen

EHBO: Burger wordt aan de hand genomen in regelbrij ruimtelijke plannen

Wij laten u graag zien hoe u met uw huidige systemen en huidige ruimtelijke plannen burgers via de online viewer in enkele klikken leidt van informatie naar een vergunningsaanvraag. Onze ruimtelijke plannen viewer PlanoView is nu al geschikt voor omgevingsplannen en -visies en toont al uw bestaande plannen al op vergelijkbare wijze. In samenwerking met Value en Result hebben wij de viewer bovendien uit kunnen breiden naar een Eerste Hulp Bij Omgevingsvergunningen. De viewer is daardoor een ideale ingang voor burgers om wegwijs te worden in de brij aan regels m.b.t. ruimtelijke plannen.

Snelle route naar vergunningsaanvraag

Als u als burger wilt verbouwen, slopen of u wilt iets ondernemen wat mogelijk in strijd is met het bestemmingsplan, dan klikt u op de locatie en ziet u direct alle regels die op die plek van toepassing zijn. U wordt dus niet afgeleid door andere regels die daar geen rol spelen. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om uw activiteit in spreektaal in te vullen, waarna u wordt geleid naar het OLO (Omgevingsloket Online). Hierin is een veelheid aan informatie al voor u ingevuld en is het doen van de eventuele vergunningaanvraag zeer eenvoudig geworden. Door de betere informatie via de viewer en de vereenvoudigde procedure heeft u als gemeente de burger betere service verleend, is er minder kans op vragen aan de balie en zal de klanttevredenheid toenemen.

 

{loadposition MeerInformatieHermanNoHeader}