CDS INSPIRE nu ook de motor voor Voortgangsrapportages Natuur

Geodan en IDgis hebben het nieuwe systeem voor de Voortgangsrapportages Natuur (VRN) aan BIJ12 opgeleverd. De centrale datavoorziening voor de VRN is een uitbreiding van het succesvolle centrale dataysteem InSpider van IDgis.

In de Voortgangsrapportages Natuur worden natuurgegevens gepresenteerd. Hiervoor worden brongegevens over verwerving, inrichting en beheer van grond voor natuurgebieden digitaal verzameld bij de terreinbeheerders.De voortgangsrapportages Natuur is de opvolger van de jaarlijkse NOK (Natuurmeting Op Kaart). BIJ12 gaat de komende tijd de nieuwe werkwijze gebruiken naast het oude systeem, zodat de verschillende bronhouders de tijd krijgen om ervaring met de VRN op te doen.

hert oostvaardersplassenFoto: Rene Mensen

Data centraal beschikbaar

De verschillende bronhouders, in dit geval de natuurbeheerorganisaties, brengen hun data via een eenvoudige beheer-interface onder bij het Centrale Data Systeem. De data wordt daarbij gevalideerd en gecontroleerd op onder andere overlap bij provincie grenzen en uiteindelijk als provinciale of landsdekkende data ontsloten via beveiligde WFS en WMS services. BIJ12 kan via het VRN op efficiënte wijze de Rijksoverheid voorzien van de afgesproken rapportages. Het systeem zorgt voor een adequate en professionele dienstverlening tussen diverse organisaties onderling, waaronder natuurorganisaties, provincies en rijksoverheid.

Bij12

Met de gegevens uit de rapportages kunnen provincies beter sturen op hun natuurbeleid en kunnen de financiële middelen voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgronden in Nederland beter worden ingezet, tegen lagere administratieve lasten.

Succesvolle samenwerking Geodan en IDgis

Het VRN is een succesvolle samenwerking tussen Geodan als hoofdaannemer en IDgis als onderaannemer. IDgis heeft een belangrijk aandeel geleverd in het totale ontwerp en heeft Geodan wegwijs gemaakt in het CDS INSPIRE, daarnaast heeft IDgis een aantal functionele verbetering aangebracht waaronder authenticatie en autorisatie, waardoor via de beheerinterface bronhouders kunnen worden toegevoegd met rechten voor de betreffende thema’s. IDgis heeft verder ingebouwd dat thema’s op een bepaald moment kunnen worden vastgelegd, waarna tot publicatie kan worden overgegaan. Deze vastgelegde situatie blijft in tact, terwijl in de tussentijd nieuwe data kan worden verzameld voor een volgend publicatiemoment.

Hergebruik 

InSpider Geo Data WarehouseDe ontwikkeling van het VRN kon voortvarend worden opgepakt omdat de software waarop het is gebaseerd als Open Source project beschikbaar is. Omdat Geodan snel vertrouwd was met de ins en outs van de broncode en door hergebruik van componenten konden de nieuwe thema’s eenvoudig worden toegevoegd, waardoor het VRN in relatief korte tijd en kostenefficiënt kon worden ontwikkeld. Het door IDgis opgezette Open Source project InSpider is door de opgedane know how van Geodan met een een stevige groep ontwikkelaars uitgebreid.

{loadposition MeerInformatieHerman}