Agile ontwikkelmethode DSDM

Ons werkproces is efficient met de mogelijkheid van hergebruik van componenten. Regelmatige en intensieve terugkoppeling naar eindgebruikers is volgens ons noodzakelijk voor succes. Hierbij werken wij volgens de Agile ontwikkelmethode DSDM.

DSDM

De 9 principes van DSDM zijn

 • Het is noodzakelijk dat alle gebruikers actief bij Agile betrokken zijn.
 • Een DSDM-team moet gemachtigd zijn besluiten te nemen.
 • De aanpak is gericht op het frequent opleveren van producten.
 • Het geschikt zijn van het eindproduct voor de bedrijfsdoeleinden is een essentieel criterium voor de acceptatie ervan.
 • Een herhaalde en gelijkmatige wijze van ontwikkelen is de beste manier om tot juiste bedrijfsoplossingen te komen.
 • Alle wijzigingen die tijdens de ontwikkeling zijn aangebracht, kunnen ook weer worden teruggedraaid.
 • De eisen zijn concreet vastgesteld op een globaal niveau.
 • Testen is geïntegreerd in de systeemontwikkeling.
 • Een samenwerkende en coöperatieve houding van alle belanghebbenden is essentieel.

De kenmerken van DSDM

 • Te gebruiken bij kleine en grote systemen.
 • Geleidelijke (iteratieve) werkwijze.
 • Systeemontwikkeling gaat stap voor stap.
 • Voortdurende terugkoppeling naar materiedeskundige.

Efficiente methode

DSDM is een methode om ICT-projecten tot een succes te maken. Het is een onafhankelijke methode, die niet vastzit aan bepaalde (software) leveranciers, ontwerpmethoden of ontwikkelomgevingen. DSDM is ontstaan in de praktijk van organisaties met een versnelde ontwikkeling. Tegenover de DSDM-methode staat onder andere de zogenoemde watervalmethode. Hierbij zijn de verschillende fases (informatieanalyse, functioneel ontwerp, systeemontwerp en systeembouw) afgebakend. In elke fase werken andere mensen aan het product. Om steeds iedereen op de hoogte te houden, moet er tussentijds veel informatie worden gedocumenteerd. Dat kost veel tijd. Daarom kent de DSDM-methode alleen ontwikkelaars. Zij ontwikkelen prototypematig, hebben continu contact met de gebruikers en zij wisselen analyse, ontwerp en bouw telkens af.