Advisering

advisering

Een GIS-systeem kan in verschillende fasen van het automatiseringsproces een rol spelen. Wij adviseren u graag over de gevolgen voor uw werkwijze, de software die op de markt is en de projectaanpak en het projectplan.

Hoe past het systeem in het bestaande werkproces? Kunnen allerlei handelingen die nu nog handmatig worden verricht, gedigitaliseerd worden? Wie gaan met het nieuwe systeem werken en hebben zij daarvoor een opleiding nodig? IDgis onderzoekt de huidige situatie van de bedrijfsprocessen in relatie tot die van de toekomst en adviseert u hierover.

Software en data

IDgis adviseert u graag over de verschillende hulpmiddelen en pakketten die op de markt zijn. Dat is een onafhankelijk advies, omdat wij niet gebonden zijn aan bepaalde softwareleveranciers en onze eigen software open source is. IDgis adviseert u ook over de beste manier om aan geografische gegevens te komen en houdt daarbij rekening met de prijs- en kwaliteitswensen van de klant.

Projectaanpak

De start van een automatiseringsproject verschilt niet veel van andere projecten. Eerst moet er een projectgroep met leden en een voorzitter aangesteld worden. Zo’n groep kan het best functioneren als er deskundigen op verschillend gebied in zitten en de teamleden over verschillende vaardigheden beschikken. Ook hierover kan IDgis u adviseren.

Projectplan

Tenslotte adviseert IDgis u graag over de opzet van het projectplan, de opeenvolgende fasen en de te volgen werkwijze. Wilt u werken volgens de watervalmethode, of kiest u liever voor een geleidelijk veranderende (incrementele) aanpak? In het projectplan staat wat IDgis van plan is te doen. Een haalbaarheidsstudie, definitiestudie, risicoanalyse, analyse van de werkprocessen, opstellen van een organisatieschema (wie doet wat in de organisatie?) zijn in het projectplan geschetste onderwerpen die in een later stadium worden uitgewerkt. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.

Herman Assink Directeur IDgis BV