Voorlopige kadastrale grenzen

In opdracht van het Kadaster heeft IDgis een proefapplicatie gemaakt, waarmee notarissen perceelmutaties digitaal kunnen intekenen.

kadasterdemo1.pngDoorhet digitaal intekenen beschikt het Kadaster, direct na het vaststellen van de kadastrale grenzen van een grondeigenaar bij de notaris, over een kaart met voorlopige kadastrale grenzen. Na het inmeten worden deze voorlopige grenzen definitief. Dit kan echter in de praktijk een half jaar of langer duren.

De applicatie

kadasterdemo2De basis is de GeoideViewer waarin een kaartlaag is opgenomen met de bestaande perceelindeling en een kaartlaag met de wijzigingsvoorstellen. De notaris zoekt op basis van het perceelnummer, eenvoudig het betreffende perceel op in de kaartlaag met de bestaande perceelindeling Vervolgens tekent hij/zij de nieuwe grenzen in de kaart, waarbij de (nieuwe) perceelgroottes automatisch worden aangegeven.  Ter verduidelijking van de situatie kan een luchtfoto als ondergrond worden gekozen. Indien van toepassing splitst de notaris het perceel met behulp van lijnen, of door het tekenen van een veelhoek ('eiland') in het perceel.

De wijzigingen worden d.m.v. een WFS-T (Transactional Web Feature Service) opgeslagen in de database.

kadasterdemosamen

Meer Informatie:

Heeft u belangstelling voor de applicatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.