PlanoView: plannenviewer voor ruimtelijke planteksten en plankaarten

Planoview klikken en lezen bestemmingsplan 564x300de viewer voor omgevingswet

Ruimtelijke plannen komen tot stand in samenspraak met veel partijen. Tijdens dit proces kunt u PlanoView inzetten om plannen eenvoudig digitaal te publiceren, doelgericht te communiceren en flexibel aan te passen aan verkregen zienswijzen. 

PlanoView is de eerste ro-viewer die optimaal gebruik maakt van objectgerichte planteksten, zodat kaart en tekst volledig in samenhang zijn te raadplegen. Sinds de introductie in 2012 wordt PlanoView succesvol gebruikt door diverse provincies en is de belangstelling bij gemeenten gewekt. Inmiddels worden door de bronhouders via PlanoView tientallen nieuwe plannen aangeboden; allen gebruikmakend van objectgerichte planteksten. PlanoView loopt ook voorop als viewer voor omgevingsplannen.

 

Lees verder over PlanoView...

U kunt PlanoView direct ervaren.

Ervaar PlanoView

planoview tablets
Planoview klikken en lezen large

Aanleiding

Ruimtelijke plannen worden sinds een aantal jaren landelijk beschikbaar gesteld via ruimtelijkeplannen.nl. Dit systeem en andere bestaande oplossingen blijken in de werkprocessen echter te inflexibel en te complex te zijn voor zowel beheerder(s) als eindgebruikers. Andere beperkingen zijn het ontbreken van koppelingen tussen tekst en kaartobjecten, het niet kunnen doorzoeken van planteksten en het gebrek aan interactiviteit. Het is daardoor tijdrovend en complex om snel en flexibel wijzigingen en ontwikkelingen door te voeren binnen de plannen. Het planvormingsproces liep regelmatig vertraging op, doordat extra fysiek overleg, afstemming en communicatie noodzakelijk was.

PlanoView door en voor bronhouders

PlanoView is ontwikkeld voor en door bronhouders, zodat zij ruimtelijke plannen efficiënt online kunnen delen en doelgericht kunnen communiceren. Voor een optimale inzet en gebruik van PlanoView is het van belang dat plannenmakers zich richten op het schrijven van objectgerichte planteksten. 

Saskia Elissen

Er is een uitgebreide zoekfunctionaliteit en bovendien zijn meerdere plannen tegelijkertijd te bekijken.

Saskia Elissen Provincie Zuid-Holland

Bewezen meerwaarde

PlanoView heeft sinds de introductie in 2012 zijn meerwaarde ruimschoots bewezen:

 • Meer doelgericht en efficiënt plannen presenteren aan ketenpartners en burgers;
 • Bevordert participatie en interactie met ketenpartners en burgers door diverse eenvoudige reactiemogelijkheden;
 • Soepeler verloop van besluitvormingsprocessen door de duidelijke presentatie en interactiemogelijkheden;
 • Aantrekkelijker en toegankelijker publiceren van ruimtelijke plannen;
 • Volledig digitaliseren van planvormingsvormingsprocessen (faciliteert papierloos werken).

Saskia Elissen

We bieden gebruikers nu 1 bron van informatie waar alles rondom het plan van hun interesse inzit.

Saskia Elissen  Provincie Zuid-Holland

Unieke eigenschappen

PlanoView onderscheidt zich samengevat door de volgende unieke eigenschappen:

 • Handig zoeken in tekst en kaart + doorklikken van tekst naar kaart en vice versa;
 • Gebruiksvriendelijk;
 • Apparaatonafhankelijk;
 • Delen via sociale media;
 • Eenvoudig en doelmatig beheer;
 • Voor en door bronhouders.

Wat krijgt u als u PlanoView afneemt?

Als u het complete PlanoView pakket afneemt krijgt u:

 • PlanoView viewer
 • PlanoView beheermodule
 • Bezoekersstatistieken
 • Hosting met monitoring
 • Deelname aan gebruikersoverleg 

U kunt PlanoView geheel vrijblijvend eerst uitproberen.

Probeer uit!

Meer informatie

Meer informatie over PlanoView functionaliteit vindt u in de  PlanoView Factsheet.  Deze kunt u bij ons opvragen:

> PlanoView factsheet opvragen

Graag delen wij de ontwikkelde kennis, ervaringen en inzichten met het PlanoView platform binnen uw organisatie:

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sandro Neumann.

sandro90x90

U vindt dit product ook in de GEMMA softwarecatalogus voor gemeenten.

king