De kracht van IDgis

Slide1b

Wij doen graag een stap extra.
Wij zijn pas tevreden als u blij bent met het resultaat.

Een van onze klanten noemde ons "bijna niet commercieel" genoeg, doelend op onze houding om pas tevreden te zijn, als de klant tevreden is. Wij doen inderdaad graag een stap extra om dat te bereiken. Deze houding zorgt, wat ons betreft, voor duurzaam commercieel succes.


olifanten

IDgis werkt aan grote projecten die er toe doen:
INSPIRE voor provincies | GIS Publicatieomgeving Overijssel | RO-Online

IDgis is vertrouwd met grote, organisatorisch uitdagende projecten, waarbij zicht op het geheel nodig is. Onze expertise zetten wij sinds jaar en dag in voor grote organisaties zoals provincies, rijk en politie. Ook in multi-diciplinaire projecten zijn wij regelmatig specialistisch partner. Door onze samenwerkingsverbanden en uitgebreide kennisnetwerk, haalt u met IDgis bovendien nog meer kennis in huis.


grassen

We denken met u mee, werken met u samen.
Uw werkproces staat voor ons centraal, daarom vragen wij door op uw eisen en wensen.

Niet zelden zien wij in de uitvraag, dat er bepaalde denkrichtingen niet zijn betreden, of onvoldoende zijn ontgonnen. Kansrijke oplossingen dreigen daardoor buiten beeld te geraken. Daarom vragen wij door. Bovendien koppelen wij tussenresultaten regelmatig terug. Navraag leert dat onze klanten deze proactieve houding zeer waarderen, omdat ze grip op het project hebben en het als een gezamenlijk proces ervaren.


bloemen

IDgis biedt duidelijke, aantrekkelijke systemen.
Korte inleertijden, zodat u snel bezig kunt met het echte werk.

Technisch moeten onze oplossingen dik in orde zijn, maar de gebruiker bepaalt uiteindelijk het succes. Daarom vinden wij het belangrijk om los te komen van de techniek en vanuit de gebruiker te redeneren. Wat daarbij helpt zijn onze mock-ups, die in een vroeg stadium van het project laten zien wat u krijgt. Daarnaast maken we gebruik van gebruikerspanels. Dit levert inzichten op waardoor het eindproduct intuïtiever en beter wordt, zodat u snel up en running bent.


Salland

"IDgis is een team van integere en deskundige mensen,
die geen uitdaging uit de weg gaan."

Als wij klanten vragen naar hun ervaring met IDgis, komt deze quote vaak bovendrijven. Hieruit spreekt wat ons betreft, dat wij erkenning krijgen voor onze manier van werken. Door onze deskundigheid, zijn wij in staat om uit te stijgen boven standaard oplossingen en kunnen wij complexe vraagstukken aan.


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van ruimtelijke data? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Open Source GIS: een goed en voordelig alternatief

Ook als GIS al in een organisatie is ingebed, kan het interessant zijn om bestaande GIS oplossingen te vervangen of uit te breiden met open source GIS, bijvoorbeeld om hoge licentiekosten te vermijden of om er kwalitatief meer uit te halen.

Wat is Open Source software?

Open Source SoftwareSoftware is Open Source software als de broncode publiek beschikbaar is gesteld. Dit in tegenstelling tot Closed Source software, waarbij de broncode vaak alleen toegankelijk is voor de maker/leverancier zelf. Bij open source software kan iedereen de code inzien en aanpassen. Een opdrachtgever is daardoor niet gebonden aan de software leverancier voor aanbrengen van wijzigingen en verbeteringen. Bovendien kan een ontwikkelaar beter aansluiten op de software als hij de broncode in kan zien. Als open source software wordt ondersteund door een community, dan levert dit nog meer voordelen op. Er vindt bij een actieve community voortdurende verbetering plaats van de programmatuur.

Voordelen

Open Source heeft niet voor niets de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De voordelen die worden ervaren zijn:

  • betere kwaliteit
  • hogere betrouwbaarheid
  • meer flexibiliteit
  • lagere kosten
  • geen gedwongen afhankelijkheid van leverancier (vendor lock-in)

Voor- en nadelen van Open Source software (Wikipedia) 

Vrije software

In de praktijk is veel open source software tevens vrije software (FOSS: Free Open Source Software). Naast het open source karakter voorziet de licentie van vrije software in de vrijheid om het programma voor elk doel te gebruiken, het te verspreiden en te verbeteren. Door deze vrijheden is vrije software in de praktijk vaak zonder licentiekosten, maar dit is niet per definitie zo.  

Over vrije en open source software (Wikipedia)

Licenties

De meeste vrije Open Source software wordt verspreid onder de GNU General Public License (Wikipedia). 

Open Standaarden

Direct gerelateerd aan open software zijn open standaarden. Open standaarden betekent dat de specificaties waaraan de software moet voldoen publiek beschikbaar zijn. Open standaarden maakt het mogelijk om software van verschillende ontwikkelaars/partijen naadloos op elkaar aan te laten aansluiten. In Nederland is de overheid sinds 2006 overgegaan op open software en open standaarden. IDgis is ondertekenaar van het Leveranciersmanifest Open Standaarden, houdt zich aan de Open GIS standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC) en conformeert zich aan de Geo-standaarden van GeoNovum. > Lees meer over IDgis en open standaarden.

Open Standards Requirements for Software (The Open Source Initiative)

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u meer weten over IDgis en wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink

Herman Assink Directeur IDgis BV
 

Open Standaarden

IDgis is ondertekenaar van het Leveranciersmanifest Open Standaarden, houdt zich aan de Open GIS standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC) en conformeert zich aan de Geo-standaarden van GeoNovum.

Leveranciers Manifest Open Standaarden

Een open afspraak over digitale gegevens uitwisselingHet Manifest Open Standaarden is opgesteld door een groep leveranciers met ondersteuning van het Bureau Forum Standaardisatie. Inmiddels heeft een flink aantal leveranciers, waaronder IDgis het manifest ondertekend. Onderdeel van het manifest is dat de leveranciers op haar website specificeert aan welke standaarden zij zich conformeert. IDgis conformeert zich aan alle voor haar werkgebied relevante standaarden, zoals opgesteld door het college standaardisatie.

Dit betekent onder andere dat IDgis software ontwikkelt die geschikt is voor meerdere hardware platforms, operating systems en internet browsers. Daarnaast stemt IDgis in met de controlemechanismen van het College Standaardisatie ter bevordering van de transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid van de software.

Bovendien zal IDgis zich inzetten voor het hergebruik van data en archivering van digitale gegevens ter bevordering van de digitale duurzaamheid.

Verplichte en gangbare standaarden

IDgis hanteert de lijst met verplichte en gangbare open standaarden.
> Lijst met verplichte open standaarden ('pas toe of leg uit')
>
Lijst met gangbare open standaarden

Binnen onze expertise gaat het wat betreft de verplichte open standaarden met name om:
  • Geostandaarden (zie ook GeoNovum: Geo-standaarden)
  • IPv6 en IPv4. (Alle door ons gehoste services voldoen hieraan.)
  • SAML
  • SKOS
  • Webrichtlijnen

GeoNovum: Geo-standaarden

check

IDgis conformeert zich ook aan de standaarden, die ontwikkeld of geinitieerd zijn door GeoNovum. Deze standaarden zijn specifiek gericht op de uitwisseling van geo-informatie en vormen vaak een verbijzondering van de standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC). 

Dit betekent dat IDgis werkt met onder andere de volgende OGC standaarden:
Bekijk: Geonovum: standaarden

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u meer weten over IDgis en wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink

Herman Assink Directeur IDgis BV