In de Contracten Administratie Webapp (CA-Webapp) zit nu objectautorisatie. Klanten van rentmeesterskantoren kunnen via de CA-Webapp nu hun eigen dossier/contracten inzien. De webapp toont in de viewer alleen de percelen van de desbetreffende klant. Na klikken op het perceel ziet de klant de contractgegevens in een overzichtelijk deelvenster.  

ca webapp illustratie

Koplopers

De rentmeesterskantoren Overwater, 't Schoutenhuis en Verhagen zijn de eersten die deze nieuwe functionaliteit aan hun klanten aanbieden. Dit betekent dat klanten direct informatie kunnen inzien, die voorheen alleen in het bijzijn van de rentmeester zelf konden worden geraadpleegd. De dienstverlening van deze rentmeesterskantoren is hierdoor transparanter en efficiënter geworden.

Handzame viewer

De objectautorisatie plug-in is de meest recente uitbreiding van de functionaliteit binnen de Geoide webviewerfamilie. Geoide is de moderne handzame viewer van IDgis. Geoide is een lichtgewicht viewer voor organisaties die graag zelf de touwtjes in handen hebben. U kunt, zonder specialistische kennis, uw viewer naar eigen inzicht en behoefte inrichten. U kiest zelf welke functionaliteit (plug-ins) u aanzet. In een mum van tijd maakt u voor elk doel een aparte viewer, die u als intranet, afgeschermde of als publieke viewer kunt inzetten.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Michiel Faber.

michiel-90x90

Wat is CA3?

De CA-Webapp is onderdeel van CA3 van Meulenkamp Automatisering. In CA3 kunnen alle contractgegevens worden vastgelegd zoals van pacht-, huur- en zakelijk recht contracten, maar ook zelf toegevoegde contractsoorten. Door koppelingen te leggen met contractpercelen kunt u contracten direct zichtbaar maken in GIS zonder tussenkomst van een GIS-specialist. Via overzichten kunt u diverse totaaltellingen, formulieren en lijsten maken o.a. van gekoppelde (delen van) kadastrale percelen. > Lees meer over CA3

"Als je weet dat het afschrijven (deprogrammeren) van 1 hectare overtollig bedrijventerrein een gemeente globaal 1 miljoen Euro kost, dan begrijp je waarom  de Provincie Overijssel het project Monitoring Overijsselse Bedrijventerreinen (MOB) een hoge prioriteit gaf en er een STIP project van maakte", zo vertelt Herman Assink van IDgis die de afgelopen 2 jaar nauw betrokken was bij het project.

bedrijventerrein

Glasheldere en degelijke systematiek

"De applicatie is begin dit jaar voor het eerst toegepast en de eerste reacties zijn zeer positief", vertelt Daan van der Veen, GIS specialist bij de Provincie Overijssel. "Waar voorheen veel tijd en - eerlijk gezegd - ook informatie verloren ging door te werken met Excel spreadsheets, is met het MOB een glasheldere en degelijke systematiek opgezet om elk halfjaar de monitoring van aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie Overijssel te faciliteren. Exacte, up to date informatie over het actuele aanbod aan bedrijventerreinen is essentiële input voor het overleg tussen provincies en gemeenten om vraag en aanbod aan bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen."

daan van der veen

"Er is nu al kwalitietswinst. In plaats van losse excelbestandjes werken gemeenten nu via de viewer, die de actuele situatie weergeeft." Daan van der Veen GIS-specialist Provincie Overijssel

Provincie doet voorwerk, gemeenten vervolmaken.

screenshot datacontrole gemeentenHet MOB is een mooi samenspel tussen verschillende onderdelen. Er is de vaste systematiek (FME) om automatisch gegevens uit basisregistraties zoals Kadastrale gegevens, BGT, BAG en Ruimtelijke Plannen  af te leiden en te combineren tot informatie over de status van bedrijventerreinen. Die gegevens worden opgeslagen in de database. IDgis heeft naast het Functionele Ontwerp de scripts geschreven om de database op te bouwen en tabellen te genereren via het presentatiepakket Tableau, waarmee door de Functioneel Beheerder de rapportages gemaakt worden. Daarnaast is door B3Partners een viewer gebouwd met formulieren, zodat de gegevens door gemeenten gecontroleerd kunnen worden en wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend. Gemeenten zien in de viewer wat er automatisch is afgeleid met betrekking tot de bedrijventerreinen binnen hun gemeente. De gemeente controleert vervolgens de gegevens en vult deze aan via een wijzigingsverzoek als daar aanleiding toe is. Dit gebeurt allemaal via de web viewer, wat het hele proces transparant maakt.

Korte lijnen, juiste mensen op juiste plek.

"Bij een dergelijk gecompliceerd project ligt falen altijd op de loer" vervolgt Herman Assink. "Dat het een succes is geworden komt omdat in het voorstadium al overeenstemming met alle betrokken gemeenten is bereikt over de te volgen systematiek en de juiste mensen met de juiste expertise samen hebben kunnen werken in één team, waarbij de lijnen kort waren."  "Door het met behulp van externen binnen de muren van de Provincie Overijssel te ontwikkelen is het beheer op een natuurlijke wijze in handen gekomen van de provincie en was er geen extra leertraject meer nodig", vervolgt Daan van der Veen. "Voor ons was het ook nieuw om het zo in huis te organiseren.  Het is zeer goed bevallen. Zelf heb ik mee-ontwikkeld en we hebben mede daardoor duidelijk grip op de materie."

Aansluiting op landelijke systeem IBIS   

Ook het landelijke systeem IBIS wordt gevoed via het MOB. Omdat de systematiek binnen IBIS op een aantal punten afwijkt van die binnen Overijssel, was het wel nodig om de gegevens te transformeren naar deze systematiek. In het MOB wordt bijvoorbeeld gewerkt met zogenaamde afspraakgebieden en niet met gemeentegrenzen zoals in het IBIS. Deze afspraakgebieden hoeven niet per se samen te vallen met gemeentegrenzen. Dit is bijvoorbeeld het geval als twee bedrijventerreinen van verschillende gemeenten functioneel een eenheid vormen. Ook bevat het MOB in tegenstelling tot IBIS de historie, zodat veranderingen in de loop der jaren kunnen worden weergegeven.
screenshot invoeren correctievoorstellen gemeenten

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u meer weten over IDgis en wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink

Herman Assink Directeur IDgis BV
 

IDgis heeft de aanbesteding gewonnen voor het professionaliseren van de GIS Publicatieomgeving voor de Provincie Overijssel. De oplossing van IDgis bleek niet alleen prijstechnisch interessant, maar gaf bovendien het beste invulling aan de wens van de Provincie om het beheer te vereenvoudigen. 

provincie-overijssel

Toekomstbestendig

De provincie Overijssel publiceert momenteel meer dan 500 geo-datasets voor ketenpartners en burgers. Met de professionalisering van de publicatieomgeving wil de provincie garanties bieden aan ketenpartners wat betreft de toegankelijkheid en actualiteit van deze datasets. De services zullen voldoen aan gegarandeerde beschikbaarheid en performance. Bovendien houdt IDgis rekening met doorgroeimogelijkheden qua capaciteit, om de verwachte groei van het aantal datasets en het gebruik op te kunnen vangen.

Gestroomlijnd publicatieproces

Het hart van de oplossing wordt gevormd door de zogenaamde Publisher. Deze module signaleert updates in de database en actualiseert data in de publicatie-omgeving. De Publisher heeft een overzichtelijke beheerinterface. De Publisher waarschuwt bij structuurwijzigingen, zodat de data-beheerder zijn configuratie eerst op orde kan maken, alvorens de data wordt gepubliceerd. De oplossing voorziet verder in een staging-omgeving en publicatie-omgeving. De staging omgeving is  de plek waar databeheerders datasets kunnen toevoegen en wijzigen alvorens deze toegankelijk te maken voor publicatie. De publicatie-omgeving is het koppelvlak met de buitenwereld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de publiek toegankelijke services en afgeschermde services voor geautoriseerd gebruik.

Proof-of-concept

Als eerste fase heeft IDgis een proof-of-concept opgeleverd, waarin de klant de werking van het publicateproces heeft kunnen ervaren. De proof-of-concept laat zien dat de oplossing van IDgis stabiel, snel en gebruiksvriendelijk is. In de volgende fase wordt de Publicatieomgeving verder ontwikkeld en ingericht.

beheer-module

Overzichtelijk dashboard voor beheerder. Directe terugmelding over fouten in de te importeren datasets.

Meepraat app GeoSpraak stimuleert inspraakDe gemeente Montferland heeft op initiatief van adviseur Dion Steenbergen de meepraat app GeoSpraak ingezet om reacties te peilen op het nieuwe verkeersplan voor 's-Heerenberg. De app stelt -na registratie- iedereen in staat om via de interactieve kaart online reacties te plaatsen op de plannen.

Dion Steenbergen 120x120

"De Meespraak app heeft ervoor gezorgd dat mensen zich gehoord voelen en meer betrokken zijn bij de planvorming binnen onze gemeente", Dion Steenbergen Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij Gemeente Montferland

Heel veel reacties!

Dion spreekt van een groot succes. "Deze app is een geweldige aanvulling op de reguliere informatie en inspraak momenten. We hebben via de Meespraak App - zoals wij de app noemen - rond de 300 reacties ontvangen over een 70 tal verschillende onderwerpen. Dat is veel meer dan we normaal gesproken via de traditionele kanalen aan reacties binnenkrijgen. De reacties gaan wij evalueren en via de informatieavonden geven we daar weer feedback over aan de betrokkenen. Want de fysieke informatieavonden blijven natuurlijk belangrijk. We ontvangen ook nog gewoon reacties via brieven. Vooral ouderen vinden het soms nog wat lastig om via de app reacties te plaatsen."

Meespraak Montferland

Betrokkenheid vergroten

"De Meespraak app heeft ervoor gezorgd dat mensen zich gehoord voelen en meer betrokken zijn bij de planvorming binnen onze gemeente", aldus Dion Steenbergen. "De kracht is de eenvoud van de app en dat gebruikers hun reactie kunnen koppelen aan een specifieke locatie op de kaart. Vaak hebben inwoners een duidelijke mening over juist specifieke locaties , bijvoorbeeld in hun directe omgeving. Omdat alle reacties voor iedereen zichtbaar zijn, heb je bovendien als inspreker direct een beeld of jouw mening wordt gedeeld door anderen. En je ziet zelf ook de reacties van anderen en kan daar weer op inhaken."

Meer toepassingen

"De App heeft zijn waarde ruimschoots bewezen" vindt Dion Steenbergen. "Als adviseur ben ik ook betrokken bij dijkverversterkingsprojecten maar ook projecten in het sociale domein. Ook daar zou ik graag de GeoSpraak App willen inzetten."

Lees meer over online inspraak

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sandro Neumann.

sandro90x90

Vandaag werd IDgis blij verrast met twee heerlijke vlaaien als dank voor de inzet in het INSPIRE project voor GBO Provincies! 

 

InspireTaartInspireTaart2

GBO, bedankt voor de heerlijke vlaaien en prettige samenwerking!