IDgis levert vitaal onderdeel voor nieuwe waarschuwingsmethode Cell Broadcast

De overheid werkt aan een nieuwe technieken om bij rampen en calamiteiten burgers te waarschuwen via mobiele telefoons. Door het wijd verbreide gebruik van mobiele telefoons, is er een nieuwe krachtige manier van informeren mogelijk.

Broadcasting smallBij rampen en calamiteiten kan een bericht worden verzonden dat zonder "opnemen" van de telefoon wordt getoond op alle gsm telefoons in een bepaald gebied. IDgis leverde de software waarmee de coördinator bij rampen (bijvoorbeeld brandweer of politie) het te informeren gebied via de computer snel kan aangeven. De geografische gegevens en de betreffende melding staan vervolgens geautomatiseerd ter beschikking aan de telecom operators. Zij zenden vervolgens de boodschap in het betreffende gebied uit. Deze techniek waar een bepaald gebied wordt voorzien van een algemene telecom boodschap wordt cell broadcast genoemd. Het Content Casting Center (CCC) coördineert de algehele informatie-stroom.

Meer informatie is te vinden bij Stichting Platform Mobile Messaging.

Meer informatie

> Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Assink.