We are happy to fit your GEO-ICT demands!
"IDgis is a team of just and skilled people, who love to be challenged."

Signaleringskaart Externe Veiligheid

Plan intekenen En Risicokaart

IDgis heeft in samenwerking met de Provincie Overijssel een handige tool ontwikkelt om snel inzicht te krijgen of er bij nieuwe ruimtelijke plannen gevolgen zijn voor de externe veiligheid. Je kan daarbij denken aan risico's als gevolg van transport of opslag van gevaarlijke stoffen (bv vuurwerkopslag). Een plan kan zelf activiteiten bevatten die invloed kunnen hebben op de externe veiligheid (bijvoorbeeld plannen waarbij het bouwen van een LPG-tankstation wordt voorzien) of  het plan kan in de invloedssfeer liggen van een bestaande risicovolle activiteit (bv een nieuwe woonwijk in de buurt van een spoorlijn waar vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt).  

provincie overijssel

"We verwachten dat de RO-medewerkers van gemeenten nu veel minder tijd kwijt zijn en accurater zijn in de beoordeling of een plan invloed heeft op de externe veiligheid" Henry Hiltjesdam, Specialist Externe Veiligheid, Provincie Overijssel

Geen zoektocht meer of externe veiligheid in het geding is

De gebruiker tekent de contouren van het plan in de kaart en wordt vervolgens geleid door een korte vragenlijst over de aard van het plan. Het resultaat is een overzichtelijk rapport over de mogelijke gevolgen van het plan voor de externe veiligheid. "De kracht van de tool is dat het simpel en informatief is!", zo typeert Henry Hiltjesdam de Signaleringskaart. Henry is specialist externe veiligheid bij de provincie Overijssel. "De winst voor de medewerker ruimtelijke ordening is dat de belangrijkste vragen worden afgevangen door de geautomatiseerde GIS analyses op basis van de ingetekende contouren van het plan. Het plan wordt daarbij ruimtelijk getoetst aan eigen kaartlagen van de provincie en aan de risico's uit de Landelijke Risicokaart.We verwachten dat de RO-medewerkers van gemeenten nu veel minder tijd kwijt zijn en accurater zijn in de beoordeling of een plan gevolgen heeft  voor de externe veiligheid. Het was vaak een hele zoektocht of de externe veiligheid in het geding was. Dus we kregen plannen waar de externe veiligheid wel degelijk een rol speelde, maar dit werd niet of onvoldoende onderkend en andersom. Met de signaleringskaart krijgt de RO-medewerker de juiste informatie waarop verdere stappen in het planproces gezet kunnen worden.. Als het gebruik van de signaleringskaart in het planproces is opgenomen, weet je zeker dat externe veiligheid de aandacht krijgt die het verdient."

Resultaat vragenlijst

Zelf aan de knoppen van de Signaleringskaart

De beheerder van de signaleringskaart heeft zelf de mogelijkheid om de vragenlijst aan te passen. Hierdoor kan de tool geoptimaliseerd  worden voor uw eigen situatie en bent u niet afhankelijk van IDgis als leverancier van de tool. De signaleringskaart is een hostingservice van IDgis.

Ga naar de Signaleringskaart Provincie Overijssel

 

Meer informatie

Toevoeging mei 2019: Er is nu ook een landelijke signaleringskaart ontwikkeld. Lees meer over de Landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Kevin van den Bosch.

kevin90x90

PlanoView: Planning Viewer

PlanoView: Planning Viewer

IDgis has developed a planning viewer designed for presentation of text and maps in perfect coherence. It is an user friendly and intelligent viewer. Users select text items and read them in combination with related maps which are generated automatically. The viewer adjusts to mobile devices.

TabletPerspectiefSamengesteld

Start Plannning Viewer Province of Utrecht

Lightweight solution

The Text Map Viewer is a lightweight solution based on the Dutch digital plans standards (IMRO). The solution is fully open source and does not use server-components of its own. IDgis uses the latest techniques such as HTML5, which makes the viewer also compatible with the newest browsers.

KlikkenInKaart

More information

If you want more information or find out what we can do for you, please contact Linda Vels.

linda90x90

IDgis Software Solutions

IDgis aims at user-friendly systems, developed using the latest technologies. IDgis software solutions are sustainable, easy to maintain, preferably Open Source and innovative if necessary.

TabletMetReflectie

Web-Based Applications

The applications of IDgis work in all common browsers (Windows Internet Explorer, Firefox, etcetera)  and are more and more customised for use on mobile devices such as tablets.

Fast and scalable 

IDgis smart programming makes the software fast and scalable. Our specific tiling en caching solutions lead to great responsiveness and scalability. This means that the software can be used intensively by multiple users simultaneously.

Open Source

OSGeo compass watermark

IDgis fully supports the Open Source philosophy. Free distribution of software world wide leads to better software and broad acceptance of our products. IDgis own Web-GIS solution Geoide is Open Source, besides IDgis participates as developer in the deegree project.

More Information

For more information, please contact Herman Assink.

herman90x90

PlanoView beheer


PlanoView heeft een uitgebreide beheermodule. Ook hier staat gebruiksgemak voorop. Beheerders kunnen eenvoudig

  • plannen toevoegen,
  • groepen maken,
  • gebruikers toevoegen met rollen,
  • annotaties inclusief afbeeldingen en links toevoegen aan plantekst,
  • bezoekersstatistieken raadplegen.

Bekijk de slideshow:


Planoview heeft een uitgebreide beheermodule. Ook hier staat gebruiksgemak voorop...
... Een beheerder kan eenvoudig zelf plannen laden, bewerken en verwijderen...
... groepen aanmaken, met per groep een selectie van plannen, om de viewer te starten met een specifieke set plannen.....
... eigen notities toevoegen aan planteksten ...
... deze toevoegingen, inclusief eventuele afbeeldingen en links verschijnen in de viewer in een aparte tekstbox naast de plantekst. Ideaal om snel items te verduidelijken.
.. Gebruikers toevoegen met rollen ...
.. uitgebreide bezoekersstatistieken raadplegen.