BRK2DB: Complete basisregistratie voor uw organisatie

Met BRK2DB (BRK to Database) heeft u een degelijke tool voor het inlezen en verwerken van BRK naar uw database. Het verwerken van de leveringen van het Kadaster kunt u automatisch laten plaatsvinden of handmatig via de uiterst eenvoudige interface.

BRK2DB is geschikt voor alle typen leveringen en houdt rekening met meerdere leveringscontracten per organisatie. Ook bij toenemend gebruik blijft BRK2DB optimaal werken door gebruik van streaming technolgie.

BRK2DBSchema

Compleet

BRK2DB is een complete en uiterst snelle oplossing:

compatibel met SQL Server,
✔ geschikt voor alle typen leveringen
✔ conform IMKAD en RSGB
✔ volledig met historie opbouw
✔ altijd actueel door dagelijkse updates bij Kadaster


EvertJanMeulenkamp 1

IDgis heeft een supersnelle oplossing voor het raadplegen van BRK-gegevens. In onze software reageert een selectie op BRK-gegevens nu net zo snel als een selectie op onze eigen gegevens!Evert-Jan Meulenkamp, Directeur "Meulenkamp Automatisering"

Inpasbaar en uitbreidbaar

BRK2DB is een losstaande module die eenvoudig is te koppelen aan andere systemen. Voor de integratie met andere systemen/apps leveren wij BRK2DB met het koppelvlak dat u nodig heeft. Optioneel kunt u BRK2DB uitbreiden met services, een viewer of een compleet administratief systeem, waarbij GIS en administratie worden gecombineerd. Ook kunnen wij uw historie aan massale output muteren naar BRK. BRK2DB is bovendien een voordelige oplossing.

More Information

If you want more information or find out what we can do for you, please contact Herman Assink

Herman Assink
U vindt dit product ook in de GEMMA softwarecatalogus voor gemeenten.

king